Stappenplan

Via volgende links ga je naar het stappenplan per thema

  1. Korte keten
  2. Voedselverspilling
  3. Ruimte voor voedsel
  4. Gezonde en duurzame voeding
  5. Duurzame aanbestedingen
  6. Lokale voedselstrategie

 

1. Korte keten

1.1 Lerend netwerk

20 mei 2020

1.2 Stappenplan

Mise en place

2. Voedselverspilling

2.1 Lerend netwerk 

2.2 Stappenplan

Mise en place

3. Ruimte voor voedsel

3.1 Lerend netwerk 

20 oktober 2020

 

3.2 Stappenplan

Mise en place

 

4. Gezonde en duurzame voeding

4.1 Lerend netwerk

17 november 2020

4.2 Stappenplan

Mise en place

5. Duurzame aanbestedingen

5.1 Lerend netwerk

26 januari 2021

5.2 Stappenplan

Het is een misvatting dat duurzaam aankopen begint en eindigt met het integreren van duurzaamheidscriteria in een bestek. Duurzaam aankopen is eigenlijk een proces en een andere manier van denken over aankopen. Alles begint met een goede voorbereiding!

Voorbereiding

Aan het begin van het aankoopproces is het van belang de juiste competenties te verzamelen om samen na te denken over volgende vragen: Wie zijn de klanten van deze opdracht en wat is hun behoefte? Vanuit welk strategisch kader vertrekken we? Welke interne stakeholders beschikken over de juiste expertise op vlak van duurzaamheid en duurzaam aankopen en hoe creëer je intern draagvlak om hen te betrekken? Heb je externe expertise nodig om de juiste keuzes te maken en de impact van je aankoop in kaart te brengen? 

Het is vaak taboe maar duurzaam aankopen start met de vraag: Wat hebben we nu echt nodig? Nodig je (interne) klanten uit en denk samen met hen na.  Staan ze open om de aankoopbehoefte eens ‘out-of-the-box’ te bekijken en misschien te herdefiniëren zodat het makkelijker wordt om duurzaam aan te kopen?

Marktonderzoek

Ga in gesprek met de markt tijdens voorbereiding. Dat geeft jou inspiratie en brengt de marktspelers op de hoogte van jullie intenties. Nadien moet je het resultaat van de bevraging publiek toegankelijk maken. 

Een duurzaam product specifiëren zonder marktverkenning is niet zonder risico’s. Het is belangrijk om de ontwikkelingen op de markt te kennen en zicht te krijgen op de oplossingen die reeds beschikbaar zijn bij meerdere leveranciers. Uw potentiële aanbieders kennen de duurzame innovaties in hun eigen sector. Benut deze expertise volop en ga met hen in gesprek.

Opmaak bestek

Als 10 geboden voor duurzame voeding, dranken en cateringdiensten kan de aankoper onderstaand denkkader hanteren. Afhankelijk van de context, de maturiteit van de markt en de impact op de totale kost kan gekozen worden voor het stimuleren of verplichten van (een deel van) onderstaande principes van duurzame voeding.  Er is een opsplitsing gemaakt in de duurzaamheid van de aangeboden producten (voeding, dranken, menu’s, etc.) en de duurzaamheid van de dienstverlening (energie- en afvalmanagement, logistiek, etc. ). 

- Seizoensgebonden producten: Verse en/of diepvriesgroenten, fruit en vis worden aangeboden in overeenstemming met de seizoenskalender. Bv. X% van het aanbod bestaat uit seizoensgebonden producten.

- Biologische producten: Gebruik van producten met biogarantielabel (of gelijkwaardig). Bv. Minstens koffie, thee, melk, brood, 1 fruitsap, 1 frisdrank en 1 dessert zijn van biologische oorsprong.

- Korte transportafstanden: Er worden zo veel mogelijk producten van korte afstanden aangeboden Bv. X% van het menu bestaat uit lokale producten met korte transporttrajecten.

- Vegetarisch aanbod: Er wordt een vegetarisch alternatief aangeboden in het menu. Bv. 20% van de maaltijden (of broodbeleg) zijn vegetarisch en/of op één dag in de week is er een exclusief vegetarisch menu (‘Donderdag Veggiedag’).

- Fair Trade-producten: Bij gebruik van niet lokale producten worden bij voorkeur producten uit eerlijke handel gekozen (Fairtrade-label). Bv. X% van de koffie, thee, chocolade en exotisch sap dragen het Fairtrade-label.

- Dierenwelzijn en ecologie: viskeuze, eieren en andere producten. Er wordt gekozen voor vis uit duurzame visvangst (MSC-keurmerk of gelijkwaardig) en eieren van biokippen of kippen met vrije uitloop. Er staan geen bedreigde vissoorten op het menu.

- Afvalmanagement en recyclage: Er is een afvalmanagement gericht op het vermijden, reduceren en/of sorteren van afval. Bv. Het afval wordt systematisch gesorteerd. X% van het afval wordt gerecycleerd, etc.

- Aankoop van schoonmaakmiddelen, papierwaren, werkkledij, keukenapparatuur, etc. : Bij de aankoop van indirecte producten en diensten (niet gerelateerd aan voeding en/of drank) wordt rekening gehouden met de duurzaamheidsimpact. Bv. De aankoop van bio-afbreekbare onderhoudsproducten, PFC-gecertificeerde en/of gerecycleerde papierwaren, ecologisch verpakkingsmateriaal , fair trade-werkkledij, etc.

- Energie-efficiëntie en waterefficiëntie: De organisatie investeert in energie-efficiënte apparatuur in de keuken en zet in op gedragsverandering bij het keukenpersoneel en bij de klant op vlak van zuinig omgaan met energie. Bv. Er wordt geïnvesteerd in energie-efficiënte kookapparatuur, koelvoorzieningen, afwasmachines, etc.

- Duurzame logistieke stromen: De logistieke stromen worden geoptimaliseerd met oog op het verminderen van het aantal km’s en/of het aantal afgelegde trajecten, het optimaliseren van de voorraad en het vergroenen van de vloot. Bv. Het verminderen van het aantal leveringen door het optimaliseren van het bestelgedrag: minder aparte en meer gebundelde bestellingen.

Andere links

  • Praktijkvoorbeelden duurzame aanbestedingen 
  • Mogelijke partners voor duurzame aanbestedingen
  • Evenementen duurzame aanbestedingen 
  • SDG's duurzame aanbestedingen