Provider image

Wat is de ambitie van het lokaal bestuur wat betreft de buitenschoolse kinderopvang en de afstemming met de buitenschoolse activiteiten gelinkt aan de realisatie van de kinderrechten?

Resultaat van deze stap:

Resultaat 1

De interne werkgroep heeft een ontwerp-visie over de buitenschoolse kinderopvang en de afstemming met de buitenschoolse activiteiten, gelinkt aan de realisatie van de kinderrechten.

Ter info: Een visie beschrijft een ambitieus gedeeld beeld van de toekomst en verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief. Een visie functioneert als kompas voor het verdere werk.

Een visie is een realistische dagdroom en geeft een antwoord op de vraag: Waar wil je als gemeente naar toe met de buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten?

 • Wat zijn je idealen?
 • Waarin blink je uit? Welke kernkwaliteiten zet je in?
 • Waarvoor sta je? De visie streeft naar een collectief beeld, gedeeld door alle betrokkenen.

Een aantal kenmerken van een goede visie:

 • Relatief stabiel en consistent in de tijd
 • Biedt inspiratie en houvast bij verandering
 • Geeft het doel aan en niet de weg hoe dat doel kan bereikt worden
 • Lege begrippen zijn uit den boze. Zeg wat je bedoelt en maak het concreet.

Wat kan je doen?

De interne werkgroep is de plaats om werk te maken van de interne visie.
 

 


 

Actie 1

Organiseer een overleg met een specifieke werkvorm om tot resultaat te komen.
Formuleer in korte en krachtige termen je visie.

Actie 2

 Laat deze ontwerp-visie bekrachtigen op college en/of MAT.

Actie 3

Probeer je visie te vertalen in een beeld.

Te gebruiken instrumenten

 • Kinderrechtenkader als basis voor je visie: wat zijn je idealen op elk van de in het kinderrechtenkader omschreven rechten?
 • Op https://ambrassade.be/nl/kennis/werkvormen vind je tal van werkvormen om tot uitwisseling te komen
 • Gebruik de werkvormen die op dag 1 van het Lerend netwerk zijn gebruikt om lokaal jouw visie te gaan uitwerken.
  Werkvorm:
 1. Leg de rechten uit aan de deelnemers.
 2. Laat de deelnemers noteren wat zij verstaan, waar zij aan denken bij elk van de rechten
 3. Wissel met mekaar uit over elk van de rechten aan de hand van de zaken die iedereen noteerde
 4. Maak een soort woordenwolk bij elk van de rechten die samenvat wat je belangrijk vindt


Reflecteer in een tweede fase over hoe je als groep deze rechten hebt ingevuld en hoe deze vandaag in de gemeente worden gerealiseerd. Hoe scoort de interne werkgroep de gemeente op elk van de rechten en de invulling die de interne werkgroep aan deze rechten gaf. Wissel uit over deze score en de reden van deze score.

Maak de droomoefening (of bepaal je visie): waar wil je met je gemeente staan inzake kinderrechten binnen 5 jaar? 10 jaar?
Maak een nieuwe imaginaire gemeente op basis van volgende vragen:

 • Een 5 op 5 op wie (elk kind): hoe zou dat er uit zien in onze gemeente?
 • Een 5 op 5 bij vrije keuze, hoe zou dat er uit zien in onze gemeente?
 • Een 5 op 5 bij een gevarieerd aanbod, hoe zou dat er uit zien in onze gemeente?
 • Een 5 op 5 in een aanbod met en zonder ontwikkelingsdoel, hoe zou dat er uit zien in onze gemeente?
 • Een 5 op 5 voor medezeggenschap van elk kind, hoe zou dat er uit zien in onze gemeente?


Beschrijf op basis van dit materiaal je visie (maak geen uitgebreide tekst, maar vat je visie samen in kernwoorden). Probeer deze ook te vertalen in een beeld.

 

 • Om je visie te actualiseren, is deze site zeer inspirerend:  https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/11/effectiefvisualiseren-ideeen-prikkelen-genereren-en-overbrengen/

Kanttekening bij de noodzaak van een visie

Een visie geeft richting. Een visie is inspirerend. Een visie zorgt voor samenhang tussen de verschillende betrokkenen. Maar is het echt nodig om eerst werk te maken van een visie?

Kan je ook niet gewoon meteen aan de slag rond deze concrete uitdaging? En dus gewoon gaan samenwerken. Doen! Ter plaatse en samen ontwikkelen en experimenteren? Misschien wel. Maar vergeet het kinderrechtenkader (en ook de participatie van de gebruikers) niet.