10.50-11.40 uur

Zaal Grote Post

De energietransitie stuit dikwijls op vragen over sociale aanvaardbaarheid en de financierbaarheid. Daartegenover staan de kosten die we mogen verwachten als we niets zouden doen, en de kosten van de verzekerbaarheid. We kunnen de omslag enkel versnellen als de verschillende stakeholders hun verantwoordelijkheid opnemen.

In deze sessie gaan prominenten uit de energiesector met elkaar in gesprek. Een stakeholdersgesprek onder de leiding van Alex Verhoeven (VVSG), met Mathias Bienstman (BBL), Ronnie Belmans (KU Leuven – EnergyVille), Bart Strengers (Planbureau voor de Leefomgeving Nederland) en Goossens Véronique Belfius).