EW32.png
Provider image

Samen met jongeren ontwikkelen we maatschappelijk relevante stadsspelen.

Stadsspelen van [EW32]

Doelstelling

[ew32] informeert, activeert en empowert jongeren voor een positieve groei van hun persoonlijkheid en de maatschappij in het algemeen.

Het informeren van jongeren is onze kernopdracht. Participatie, innovatie en durven experimenteren zijn onze centrale waarden. Wij stimuleren en ondersteunen jongeren om zelf hun weg te zoeken en te vinden in het leven. [ew32] werkt actief aan een open dialoog over de sociale uitdagingen van de 21ste eeuw en dicht samen met haar partners en jongeren maatschappelijke kloven.[ew32] gelooft in het potentieel van elke jongere. We zijn overtuigd van de nood die jongeren hebben om hun potentieel te ontdekken en te ontwikkelen in de samenleving van de 21ste eeuw. Onze maatschappij vraagt van jongeren dat zij zichzelf kunnen informeren en activeren. Nieuwe educatieve technieken, gemaakt met en voor jongeren zijn noodzakelijk om dit te realiseren. Zo willen we samen met jongeren en onze partners werken aan middelen om iedereen een gelijkwaardige kans op persoonlijke groei te geven.

[ew32] is van mening dat er meer bruggen nodig zijn tussen jongeren enerzijds en het beleid, organisaties en diensten uit zowel de private als publieke sector anderzijds. Daarom wil [ew32] zelf als mediator/bruggenbouwer fungeren en investeren in andere mediatoren en netwerken om communicatie te bevorderen, en initiatieven van jongeren een draagvlak geven door samen een ondersteunend kader te creëren. Co-creatie met jongeren, organisaties en experten biedt een meerwaarde bij de ontwikkeling van nieuwe educatieve technieken, het eindproduct is aldus op maat van alle betrokken partijen.

[ew32] en haar medewerkers onderschrijven de kinderrechten en waken over de privacy van de jongeren in hun werking, we vinden het belangrijk dat we meer inzicht creëren in de leefwereld van jongeren in al haar diversiteit, om zo op specifieke noden te kunnen inspelen.

Bereik

We bereiken vooral schoolgaande jongeren tussen de 16 en 18 jaar uit alle onderwijs segmenten. We merken echter dat onze Serious Urban Games rond schuldproblematiek (No Credit, Game over! ®) en werk zoeken ( #Work) vooral geboekt worden door scholen die onderwijs geven aan jongeren uit het TSO,BSO en Deeltijdsonderwijs. Er zijn twee mogelijke manieren om de spelen aan te vragen. Ofwel vraagt een stad of gemeente de game aan. Deze krijgen een opleiding en kunnen het spel verspreiden voor schoolgaande jeugd in hun regio. Ofwel vraagt de school rechtstreeks de game aan bij [ew32]. We hopen in de toekomst meer steden warm te maken om de games zelf te organiseren omdat dan effectief duurzame bruggen gebouwd kunnen worden tussen de verschillende lokale partners.

Onze ervaring verteld ons dat wanneer een stad zelf initiatief neemt om dergelijke samenwerking op poten te zetten tussen de verschillende organisaties, er meer op maat van de jongere zelf gewerkt wordt en diensten goed afgestemd worden op elkaar, iets waar zowel de stad als de jongere baat bij heeft in functie van goede en laagdrempelige dienstverlening. Daarnaast is de Lokale GameMaster de eerste vertrouwenspersoon voor de jongeren. Indien jongeren geconfronteerd worden met dergelijke problematiek is dit de eerste persoon waar ze zich naar zullen richten.

Neveneffect

  • Elke game is op een participatieve manier ontwikkelt door jongeren. Het spelconcept werkt en de vooropgestelde doelstellingen worden ruimschoots behaalt.
  • Elke game verreist samenwerking en streeft naar meer toegankelijkheid van de dienstverlening.
  • Jongeren maken kennis met sociale kaart en zijn/haar dienstverleners.
  • Elke game werkt preventief, stimuleert creatief werken en empowert de doelgroep.

Hindernis

Voor gemeenten lijkt het vaak een grote drempel om de games op eigen houtje te organiseren maar de training en coaching die hier aan gekoppeld zijn begeleiden elke partner goed in de uitbouw van de game in hun regio. Eens deze drempel is weggewerkt ervaren gemeentes de grote meerwaarde om de game telkens opnieuw aan te bieden aan de schoolgaande jeugd.

Tip

Ga na in uw gemeente welke organisatie of convenanten (jeugdwerker) er aanwezig zijn om de uitbouw van de game mogelijk te maken en zo een goede lokale verankering te voorzien.

 

Meer

Contactpersoon: Florence Warlop, educatief medewerker

Contactgegevens: florence@ew32.be

Website van [ew32],Serious stories, games & life

Plantrekkers, the movie