Dendermonde.jpeg
Provider image

In Dendermonde werden de begeleiders van de buitenschoolse opvang en alle interne en externe vrijetijdsactiviteiten via een informatiefilmpje geïnformeerd over het decreet en zo warm gemaakt om betrokken te worden bij de uitwerking. De overgangsperiode wordt gebruikt om diverse proefprojecten op te zetten.

Aanpak en resultaten

In de stad Dendermonde wordt er gewerkt  met een interne werkgroep die de trekkersrol opneemt om het decreet BOA lokaal vorm te geven. Deze groep werd samen gesteld uit medewerkers van verschillende diensten: jeugddienst, sportdienst, Huis van het Kind, onderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Via een informatiefilmpje over het decreet BOA werden de verschillende diensten op de hoogte gebracht van de inhoud en de doelstellingen van het decreet en werden ze warm gemaakt om mee het beleid en de uitrol van het decreet in de stad te trekken. Met de projectgroep wordt de samenwerking tussen diensten versterkt, voorheen was er weinig samenwerking.

Vandaag wordt er nog met weinig externe partners samen gewerkt. Momenteel wordt er vooral samen gewerkt met de reeds gekende partners. Via een ander promotiefilmpje hopen ze ook andere externe partners te bereiken en hen warm te maken voor de uitdagingen van het decreet zodat er samen een rijk aanbod aan opvang en activiteiten ontwikkeld kan worden.

Er werd een omgevingsanalyse opgestart waarbij men het huidig aanbod en de noden in kaart wil brengen. De cijfers van de interne en externe partners werden verzameld. Via een online bevraging bij de gezinnen wil men zicht krijgen op hun noden en het aanbod waar ze vandaag gebruik van maken.

De overgangsperiode wordt gebruikt om proefprojecten uit te werken en het aanbod uit te breiden. Al sinds 2020 worden er proefprojecten opgestart. Met het project speelvirus bijvoorbeeld krijgen kinderen vanaf het 2e leerjaar van verschillende scholen bewegingslessen. Deze lessen gaan door in de turnzaal, de refter en de speelplaats van één van de scholen.

Sterktes/succesfactoren

  • Het huidige aanbod is laagdrempelig. Gezinnen vinden vlot hun weg naar de opvang en activiteiten. Met de werkgroep willen ze het aanbod nog toegankelijker maken voor alle gezinnen. Dit doen ze door het aanbod bekend te maken op de website en een Facebook-pagina. Er wordt een specifieke Facebook-pagina over het decreet BOA opgericht, met de bedoeling om gezinnen en partners te informeren en warm te maken voor opvang en activiteiten.
  • Er werd een duidelijk promotiefilmpje gemaakt om de partners te informeren en te betrekken
  • Er worden proefprojecten opgestart om het aanbod uit te breiden in samenwerking tussen verschillende partners

Knelpunten/uitdagingen

  • Tewerkstelling van kinderbegeleiders, inzetten op combi-jobs
  • Samenwerking opzetten met externe partners: de partners bereiken, informeren en warm maken om samen te werken. Wegens corona en bijgevolg het digitaal contact was het moeilijk om goede contacten op te bouwen met nieuwe partners
  • Opzet en organisatie van het lokaal samenwerkingsverband, zoektocht naar de rol van het lokaal bestuur en de rol van de partners
  • Inzetten op gedeeld gebruik van infrastructuur
  • Aan de hand van een kaart van Dendermonde willen ze een duidelijk overzicht bieden van de verschillende activiteiten die aangeboden worden aan de hand van symbolen en kleuren. Dit maakt het voor gezinnen duidelijk welke organisatie of activiteit waar gevestigd is, hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn en voor welke doelgroep de activiteit aangeboden wordt.

Meer

Contactgegevens: