PlantTroost

In deze Corona-crisis hebben duizenden mensen een geliefde verloren. Een laatste bezoek vooraf, nog even de hand vasthouden, met gebruiken en rituelen samen waardig afscheid nemen,... het was met de getroffen Corona-maatregelen onmogelijk. Daardoor valt verlies, gemis en rouwverwerking vandaag voor veel mensen extra zwaar. 

Met PlantTroost, dat Ferm op 2/mei lanceerde, geven we dat nu een plek. Concreet gaat het over een digitaal platform en troostplekken, overal in Vlaanderen. Omdat troost zorgt voor verbondenheid, hoop en vertrouwen, ook in de toekomst.

Op het digitaal platform vinden mensen uiteenlopende bronnen van troost, troosttips, getuigenissen, hulporganisaties, rouwconsulenten, boekentips, een platform voor troostgenoten, troostkunstenaars en beklijvende video’s met drie experten, Dirk De Wachter, Manu Keirse en An Hooghe.

De troostplekken zijn fysieke plekjes waar mensen naartoe kunnen gaan, troost vinden, zich nog hechter en verbondener voelen, elkaar heel nabij. Het mooiste wat je kunt hebben. Heel zichtbaar. Bolgewassen zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Omdat je ze plant in de herfst, in de winter van het leven en je ze ziet openbloeien in de lente van het leven. Zo staan ze symbool voor herwonnen veerkracht en energie.

Met het eigen netwerk van 200.000 gezinnen en samen met lokale gemeenschappen, mikt Ferm op 80 tot 100 troostplekken in Vlaanderen, na de zomer van 2020 en op een Vlaamse troostplek voor het einde van het jaar.

Bronnen van troost voor iedereen

Het project PlantTroost komt aan een hoge nood tegemoet. PlantTroost is zowel facilitator als motor om expertise en handvaten van troost op een duurzame manier te delen met iedereen, ook in een samenleving postcorona.

Het project krijgt steun van experten en partners zoals CAW, VVSG, Tele-onthaal, Zorgnet-icuro, Orbit vzw, Verbinding in Verlies, Kunstwerkt.

Met PlantTroost gaat Ferm ook in op de oproep van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke om samen te zorgen voor het mentaal welzijn van de bevolking, de campagne ‘Zorgen voor Morgen’.

Vlaanderen Helpt

De website Vlaanderen Helpt vermeldt de acties die vrijwilligers op poten zetten in de Vlaamse gemeenten om buren en kwetsbare mensen te helpen.

Eén van de initiatieven die vrijwilligers nemen, is boodschappen doen voor mensen in kwetsbaarheid. Het is best dat lokale besturen dit coördineren, ondersteund door de hulpplatformen die hiervoor werden opgericht. 

Stuur jouw lokale initiatieven door naar vlaanderenhelpt@gmail.com of vul het onlineformulier in

App4You

App4You is een gratis, digitale platform van verzekeraar Ethias en IT-bedrijf NRB, waarop vrijwilligers en hulpbehoevenden elkaar vinden. Bovendien krijgen alle vrijwilligers automatisch de nodige verzekeringen. Lees hier het volledige persbericht. 

Hulpplatform #OnzeGemeenteHelpt

Elke gemeente en organisatie zit momenteel in crisismeetings op zoek naar oplossingen om hulpvragen goed te kunnen matchen. Vele mensen zijn geïsoleerd en hebben nood aan bepaalde hulpvragen of zitten geïsoleerd zonder ontspanning. De organisatie Give a Day stelt uit solidariteit haar hulpplatform #OnzeGemeenteHelpt gratis ter beschikking van gemeenten en organisaties met administratie en backoffice functies om alle noden en aanbod te centraliseren, te beheren en hulpvraag en hulpaanbod te matchen.

Contactpersoon Give a Day: Bart Wolput | bart@giveaday.be | 0497 06 01 64

Stad Leuven ging als eerste van start met dit platform en wist al ruim 1000 verzoeken in de eerste 24 uur te verzamelen. Hier lees je hoe de stad haar frontdesk goed koppelt met een backoffice. Om andere steden en gemeenten op weg te helpen stelt de stad Leuven volgende instrumenten ter beschikking:

Contactpersoon VVSG: Ingrid Pelssers | ingrid.pelssers@vvsg.be 

Thuishulpplatform Helpper

Thuishulpplatform Helpper stelt haar platform ter beschikking om mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers uit de buurt die willen helpen snel, efficiënt en veilig met elkaar te verbinden. Het gaat om dagdagelijkse taken: boodschappen doen, eten klaarmaken, of gewoon een telefoontje om het isolement even te doorbreken. Iedereen kan gratis gebruik maken van het platform, ook steden, gemeenten en organisaties. Vrijwilligers en hulpbehoevenden zijn meteen kosteloos verzekerd.

Lees hier het persbericht. 

Bedankt Merci

Er zijn ontelbaar veel mensen aan de slag om de boel draaiende te houden in deze crisis, zichtbaar én achter de schermen. Zonder hen valt alles stil.
bedanktmerci geeft je een aantal ideeën om je appreciatie en dankbaarheid voor al die zorgdragers te uiten. Nu én later.. Ze zullen stilaan op hun tandvlees zitten, dus laat NU zien dat je hen steunt. En laten we alvast beginnen aan de grondvesten voor een blijvend monument, als levend eerbetoon aan al die zorgdragers: het Heldenbos. Lees hier meer over de actie bedanktmerci. 

Goede praktijken