Toolkit - Checklist crisisbeheer.png
Provider image

Wanneer je lokaal bestuur geconfronteerd wordt met een cyberaanval of ander IT-gerelateerd incident, dienen op korte termijn diverse maatregelen genomen te worden om de situatie onder controle te krijgen en terug te keren naar de gewone werking. Proactief nadenken over de te nemen stappen faciliteert het crisisbeheer bij grootschalige incidenten.

De checklist crisisbeheer die uitgewerkt werd in kader van het Project Cyberveilige Gemeenten is geen vervanging voor een draaiboek cybercrime of incident response plan, maar de handreiking helpt wel om het overzicht te behouden in netelige crisissituaties. Door de checklist aan te passen aan de werking en processen in je lokaal bestuur en bestaande plannen (business continuïteitsplan, business impact analyse, crisiscommunicatieplan, draaiboek, ...) heb je een bruikbaar document om verantwoordelijkheden toe te wijzen en het crisisbeheer nauwgezet op te volgen.

Heb je feedback bij het plan op basis van gebruikservaringen binnen je lokaal bestuur? Stuur deze input dan zeker door via mail, zodat we de aangehaalde punten kunnen meenemen bij geplande updates.