SDGs voor lokale politici

Vanuit de VVSG hopen wij dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een prominente plaats krijgen in de nieuwe gemeentelijke meerjarenplannen. De SDG's zijn immers een ideale kapstok om lokale doelstellingen en acties aan op te hangen die respect voor onze planeet en haar bewoners bevorderen.

Het bestuursakkoord is een belangrijke stap naar het nieuwe meerjarenplan. We geven u graag een aantal tips mee om rekening te houden met de SDG's in het bestuursakkoord. Vanuit VVSG keken we alle bestuursakkoorden na die we ter beschikking hebben of de SDG's er in zijn opgenomen. Op dit moment hebben we weet van 57 Vlaamse lokale besturen die de SDG's opnamen in hun bestuursakkoord, een duidelijk signaal dat lokale besturen zich engageren voor een duurzame wereld. Zijn de SDG’s ook in jouw bestuursakkoord opgenomen, maar komt je gemeente niet voor in onderstaande lijst? Laat het ons dan snel weten: jules.dewinter@vvsg.be. 

De manier waarop de SDG’s in deze bestuursakkoorden geïntegreerd zijn, verschilt sterk. Sommigen stellen zeer beknopt dat het bestuur de SDG’s omarmt en eraan wenst bij te dragen. Maar de meesten gaan verder dan dat, bijvoorbeeld door bij elk speerpunt de bijhorende SDG-icoontjes te plaatsen (bv. Sint-Niklaas, Roeselare). Verschillende bestuursakkoorden formuleren bovendien het voornemen om beslissingen en projecten te toetsen aan de SDG’s (bv. Zwijndrecht, Ternat). Volgende steden en gemeenten namen de SDG's op in hun bestuursakkoord:

Voor extra inspiratie over hoe collega-politici te overtuigen van de SDG's, kan u beroep doen op dit 'spiekbriefje'.

In de zomer van 2017 stuurde de VVSG brieven uit naar de voorzitters van alle grote nationale partijen met de vraag om de SDG's op te nemen in de basisverkiezingsprogramma's die zij uitsturen naar hun lokale afdelingen. We vroegen hen ook om de SDG's op de agenda van partijcongressen te plaatsen.

In oktober 2017 stuurden we ook brieven uit naar de schepencolleges van de 50 gemeenten die zich kandidaat stelden voor ons SDG-piloottraject. In deze brief vroegen we hen om de rol van 'SDG-ambassadeur' op te nemen en het belang van de SDG's te onderstrepen bij collega's en op bijeenkomsten van hun partij.

In de nota "Integratie SDG's in lokale partijprogramma's" reiken we een aantal concrete pistes, aanbevelingen en voorbeelden aan waarmee lokale partijen en politici aan de slag kunnen gaan om de SDG's een plaats te geven in hun programma en communicatie. Wil je de SDG's visueel opnemen in je politieke documenten? Dat kan via dit sjabloon.
Deze documenten zijn ook beschikbaar in het Engels: aanbevelingen EN, spiekbriefje EN, sjabloon EN.

We hopen dat u onze suggesties rond de integratie van de SDG's in lokale partijprogramma's ter harte neemt. Want een coherent en structureel beleid voor duurzame ontwikkeling is enkel mogelijk als beleidsmakers overal in Vlaanderen er hun schouders onder zetten.

Bekijk ook onze aanbevelingen om de SDGs te integreren in je beleidsplanning.