De SDG's integreren in het lokale beleid

Lokale besturen zijn cruciaal voor de realisatie van de SDG’s. Sensibilisering en draagvlakversterking zijn belangrijk (zie de pagina's SDG-materiaal en SDG-vormingen). Daarnaast is integratie van de Agenda 2030 in het lokale beleid essentieel. De SDG’s bieden een unieke kapstok voor een kwalitatief, geïntegreerd, inclusief en ambitieus beleidsplan.  

Op deze pagina vind je informatie en tools terug over onder meer het integreren van de SDG's in je omgevingsanalyse, je meerjarenplan, je burgerparticipatie-initiatieven, je monitoringsytemen, en linken tussen SDG's en beleidsdomeinen.  

Veel van deze tools zijn gebaseerd op ervaringen en resultaten van het SDG-piloottraject 2017-2019. In dit traject onderzocht de VVSG, samen met 20 lokale besturen, hoe Agenda 2030 op een coherente manier kan worden geïntegreerd in het lokaal beleid. Bekijk alle informatie over het piloottraject in de nota 'VVSG SDG pilootproject VVSG 2017-2019: aanpak en geleerde lessen'.