SDG's en beleid

 Lokale besturen zijn cruciaal voor de realisatie van de SDG’s. Sensibilisering en draagvlakversterking voor Agenda 2030 zijn belangrijk (zie ook SDG-materiaal en SDG-vormingen). Daarnaast is integratie van Agenda 2030 in het lokale beleid essentieel. De SDG’s bieden een unieke kapstok voor een kwalitatief, geïntegreerd, inclusief en ambitieus beleidsplan.  

Op deze pagina vind je onder meer informatie en tools terug over de omgevingsanalyse, het meerjarenplan, burgerparticipatie,  monitoring en rapportering en linken tussen SDG's en beleidsdomeinen.  

De komende jaren is blijvende reflectie over Agenda 2030 belangrijk. Dit kan onder meer door draagvlakversterking, het instellen van een transversale SDG-werkgroep, jaarlijks een SDG in de kijker te plaatsen, reflecteren over je positieve en negatieve impact op de SDG's bij het plannen, uitwerken en evalueren van belangrijke projecten, monitoring van en rapportering over je bijdrage aan de SDG's, ...  

Veel van het materiaal op deze pagina is gebaseerd op ervaringen en resultaten van het SDG-piloottraject 2017-2019. In dit traject onderzocht de VVSG, samen met 20 lokale besturen, hoe Agenda 2030 op een coherente manier kan worden geïntegreerd in het lokaal beleid. Bekijk alle informatie over het piloottraject, de geleerde lessen en succesfactoren en uitdagingen voor lokale besturen, in de nota 'VVSG SDG pilootproject VVSG 2017-2019: aanpak en geleerde lessen'.