SDG's en beleid

VVSG ging in mei 2017 van start met een piloottraject rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) dat liep tot eind 2019. Met dit traject onderzochten we, samen met 20 lokale besturen, hoe duurzaamheid op een coherente manier kan worden geïntegreerd in de gemeente en de lokale beleidsplannen (2020-2025).

SDGs in de gemeentelijke meerjarenplanning (2020-2025)

Om duurzame ontwikkeling structureel te verankeren in het gemeentelijk beleid, moeten de SDG's opgenomen worden in de beleidsplanning. De nieuwe meerjarenplanning (2020-2025) is hiervan het sluitstuk. Met de pilootgemeenten ontwikkelden we een inspiratiegids over hoe je de SDG's kan meenemen bij de opmaak van jouw meerjarenplan. In deze inspiratiegids bespreken we onder andere SDG-rapporteringscodes, SDG's en burgerparticipatie en een SDG-impactanalyse. De impactanalyse reikt vier methodieken aan om de prioriteiten van jouw bestuur mee te bepalen (één van de methodieken is deze exceltool van Sustenuto).

Om de SDG's te integreren in het gemeentelijk beleid heb je een draagvlak nodig. Dit kan je bekomen via sensibiliseringsacties

Lokale SDG-indicatoren

Om als gemeente je bijdrage aan Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te monitoren, zijn indicatoren belangrijk. VVSG stelde samen met de SDG-pilootgemeenten een set op van lokale SDG-indicatoren. We selecteerden 205 indicatoren en stelden een basisset op van 54 indicatoren. Je kan deze natuurlijk aanpassen of zelf indicatoren toevoegen waarmee je je bijdrage aan de SDG's kan opvolgen.

Gebruik de SDG-indicatoren bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan. Zo kies je niet alleen voor indicatoren die de evolutie van je doelstellingen en acties opvolgen, maar meteen ook je bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen meten.

Hanteer het exceldocument met de lokale SDG-indicatoren samen met de handleiding.

SDG-rapporteringscodes

In het veld 'externe rapporteringscodes' in de BBC-software bieden verschillende softwareleveranciers de mogelijkheid aan om SDG-rapporteringcodes te gebruiken. Hierbij kan je een actie in je meerjarenplan koppelen aan 1 of meerdere SDG-rapporteringscodes. Er is 1 code per SDG (bv. code SDG01). Enkel voor SDG 11 - duurzame steden en gemeenschappen - zijn er 8 deelcodes beschikbaar die onder meer gaan over wonen en erfgoed. 

Meer uitleg over de SDG-rapporteringscodes vind je terug in de inspiratiegids 'SDG's in de Beleids- en Beheerscyclus: meerjarenplanning'

SDGs in de omgevingsanalyse

Samen met de kerngroep van 20 pilootgemeenten stelden we een inspiratienota SDG's in de omgevingsanalyse op, gebaseerd op 5 scenario's. De scenario's gaan van een basisintegratie van de SDG's (aftoetsing achteraf) tot het structureren van de omgevingsanalyse volgens de 17 SDG's of de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling. Ook administratieve memoranda worden behandeld. Je vindt in de nota verschillende gemeentelijke praktijkvoorbeelden. 
Kies voor het scenario dat haalbaar is binnen jouw gemeente of gebruik ze als bron van inspiratie om je eigen parcours uit te stippelen. 

Basistool voor gemeenten

Via de basistool krijg je aan de hand van gerichte vragen meer zicht op waar jouw gemeente staat in het SDG-verhaal en om aan de hand hiervan te bepalen waar jullie nog op willen inzetten. De vragen gaan over sensibilisering, communicatie en beleid.

De tool is een instrument tot zelfanalyse. Ze kan gebruikt worden om intern de discussie aan te gaan met bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden en politici. De tool reikt daarnaast ideeën aan hoe je concreet aan de slag kan met de SDG's binnen je gemeente, zowel op informatief als beleidsmatig vlak.

Lees zeker eerst de handleiding vooraleer je de tabel invult. De basistool werd geüpdated in oktober 2020.

Leidraad

Lokale besturen die interesse hebben om de bijdrage van hun organisatie aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het licht te zetten, kunnen zich laten inspireren of leiden door de verschillende stappen beschreven in deze leidraad