SDG-publicaties

Op deze pagina vind je publicaties terug die VVSG ter beschikking stelt.

Wens je extra informatie, aarzel zeker niet om ons te contacteren .

Nieuwe Publicatie: Lokale schouders voor mondiale uitdagingen

Over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wordt al heel wat informatie aangereikt, maar via deze publicatie willen we in de eerste plaats een voorzet geven voor de lokale vertaalslag van de doelstellingen vanuit beleidsmatig oogpunt. Hoe kunnen deze globale doelstellingen vorm krijgen binnen het gemeentebestuur? Welke initiatieven kunnen de verschillende gemeentelijke diensten nemen om bij te dragen aan de doelstelling rond gender, water of klimaat?

Download de nieuwe publicatie "lokale schouders voor mondiale uitdagingen"

 

Catalogus: SDG's in internationale gemeentelijke samenwerking - 40 voorbeelden

Deze publicatie schuift 40 voorbeelden naar voren van hoe jouw gemeente de SDG's kan integreren in haar internationale activiteiten. 

De publicatie heeft tot doel lokale overheden, en bij uitbreiding iedereen die op internationaal vlak samenwerkingen aangaat, te inspireren. De publicatie bevat ideeën en praktijken over hoe de SDG’s binnen internationale partnerschappen kunnen worden geïntegreerd, respectievelijk via sensibiliseringsactiviteiten, via beleidsoefeningen, via inhoudelijke vormgeving van het samenwerkingsprogramma of via werkbezoeken.

Download de catalogus "SDG's in internationale gemeentelijke samenwerking. 40 voorbeelden ter inspiratie.

Catalogus: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden

De Duurzame wat? Dat is nog vaak de reactie wanneer de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs) ter sprake komen.

 

Mensen vertrouwd maken met deze globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, is een cruciale eerste stap om vervolgens tot actie over te gaan, maar ook om draagvlak te creëren voor de nodige beleidsmaatregelen die bijdragen aan de SDGs. Zowel in Vlaanderen als elders in de wereld zijn lokale besturen en organisaties druk bezig met sensibilisering rond de SDGs. Want om ze te realiseren, moet iedereen mee in het bad.


De VVSG verzamelde 50 praktijkvoorbeelden om de SDGs, zowel binnen je gemeentelijke organisatie, als in je externe communicatie en op evenementen kenbaar te maken aan een breder publiek. Van SDG-stressballetjes via SDG-pralines tot een SDG-tijdcapsule: in deze portfolio van sensibiliserende voorbeelden vind je een mooie verzameling van campagnes, acties en activiteiten. Laat je dus inspireren en aarzel niet om ook in jouw gemeente de SDGs in de schijnwerpers te plaatsen!

Download de catalogus "De SDGs in je gemeente: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden" 

Download the publication "SDGs in Your Municipality: 50 Practical Awareness Raising Examples

Gemeentelijke praktijkvoorbeelden per SDG

Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend belang. Niet alleen raakt elke doelstelling aan lokale bevoegdheden, gemeenten moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun steentje bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanning nodig om het doel te bereiken. Via deze gemeentelijke praktijkvoorbeelden tracht de VVSG per doelstelling inspiratie te geven aan lokale besturen om met de doelstellingen aan de slag te gaan.

Download "de gemeentelijke praktijkvoorbeelden per SDG"

 

Flyer

De lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen begrijpbaar uitgelegd in een  flyer.

Lokaal Mondiaal Beleid

​De wereld rondom ons evolueert. De opsplitsing tussen Noord en Zuid lijkt minder relevant. Mondiale opportuniteiten en uitdagingen stoppen niet aan de landsgrenzen, maar iedereen, waar ook ter wereld, krijgt er mee te maken. Denk maar aan migratie, sociale media of de klimaatopwarming. Moet ons gemeentelijk Noord-Zuidbeleid dan niet mee evolueren, zeker in het licht van het nieuwe globale kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Uit deze denkoefening ontsprong het ‘lokaal mondiaal beleid’. In deze VVSG-publicatie komt u te weten wat dit ‘lokaal mondiaal beleid’ precies inhoudt, en reiken we u voorbeelden aan van hoe een gemeente hier mee om kan gaan.

Download de publicatie Van Noord-Zuid naar mondiaal.

Download the publication From North-South to Global.

Glokaal

​In mei 2016 stond de VVSG-Lokaal, het maandblad van de lokale besturen, in het teken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit speciale nummer werd gewijd aan de lokale vertaling van deze globale agenda, met onder meer voorbeelden uit de praktijk, een interview met de Minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en een beeldverslag.

Download Glokaal

Download Glocal

Telecharger Glocal

Descargar Glocal

Je kan deze Glokaal downloaden in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.