SDG-publicaties

Op deze pagina vind je publicaties terug die VVSG ter beschikking stelt.

Wens je extra informatie, aarzel zeker niet om ons te contacteren .

Nieuwe publicatie: volume 2 van de catalogus ’50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden’

Vlaamse lokale besturen worden wereldwijd beschouwd als voorlopers wat betreft de lokale vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s).  Desondanks klinkt de vraag ‘De duurzame wat?’ nog vaak, zowel binnen het gemeentebestuur als bij de burgers. Sensibilisering over de SDG’s blijft dan ook belangrijk.

Om echt werk te kunnen maken van de SDG’s, is het belangrijk dat medewerkers, partners en burgers deze doelstellingen kennen, maar ook weten hoe zij eraan kunnen bijdragen. Zo kan je het draagvlak creëren voor de nodige beleidsmaatregelen die bijdragen aan de SDG’s.

De VVSG verzamelde in 2018 reeds 50 praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland om de SDG’s kenbaar te maken aan een breder publiek, zowel binnen je gemeentelijke organisatie als in je externe communicatie en op evenementen. Begin 2021 lanceerden we een tweede volume met opnieuw 50 concrete praktijkvoorbeelden. Van SDG-pralines en SDG-straatkunst, tot SDG-radioprogramma’s en het samenwerken met lokale duurzame helden: in beide portfolio’s van sensibiliserende voorbeelden vind je een mooie verzameling van campagnes, activiteiten en materialen. Laat je dus inspireren en aarzel niet om ook in jouw gemeente de SDG’s in de schijnwerpers te plaatsen!

Nieuw: Download de catalogus "De SDG's in je gemeente: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden: volume 2"

New: Download the publication "SDGs in your municipality: 50 Practical Awareness Raising Examples: volume 2

Nouveau: Téléchargez la publication "Les ODD dans votre commune: 50 examples pratiques de sensibilisation: volume 2"

Nuevo: Descarga la publicación "Los ODS en su municipio: 50 ejemplos prácticos de concienciación: volumen 2"

Download de catalogus "De SDG's in je gemeente: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden: volume 1". 

Download the publication "SDGs in Your Municipality: 50 Practical Awareness Raising Examples: volume 1".

Lokale schouders voor mondiale uitdagingen

Over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wordt al heel wat informatie aangereikt, maar via deze publicatie willen we in de eerste plaats een voorzet geven voor de lokale vertaalslag van de doelstellingen vanuit beleidsmatig oogpunt. Hoe kunnen deze globale doelstellingen vorm krijgen binnen het gemeentebestuur? Welke initiatieven kunnen de verschillende gemeentelijke diensten nemen om bij te dragen aan de doelstelling rond gender, water of klimaat?

Download de publicatie (update 2020) "lokale schouders voor mondiale uitdagingen".

Catalogus: SDG's in internationale gemeentelijke samenwerking - 40 voorbeelden

Deze publicatie schuift 40 voorbeelden naar voren van hoe jouw gemeente de SDG's kan integreren in haar internationale activiteiten. 

De publicatie heeft tot doel lokale overheden, en bij uitbreiding iedereen die op internationaal vlak samenwerkingen aangaat, te inspireren. De publicatie bevat ideeën en praktijken over hoe de SDG’s binnen internationale partnerschappen kunnen worden geïntegreerd, respectievelijk via sensibiliseringsactiviteiten, via beleidsoefeningen, via inhoudelijke vormgeving van het samenwerkingsprogramma of via werkbezoeken.

Download de catalogus "SDG's in internationale gemeentelijke samenwerking. 40 voorbeelden ter inspiratie." 

Gemeentelijke praktijkvoorbeelden per SDG

Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend belang. Niet alleen raakt elke doelstelling aan lokale bevoegdheden, gemeenten moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun steentje bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanning nodig om het doel te bereiken. Via deze gemeentelijke praktijkvoorbeelden tracht de VVSG per doelstelling inspiratie te geven aan lokale besturen om met de doelstellingen aan de slag te gaan.

Download "de gemeentelijke praktijkvoorbeelden per SDG"

 

Flyer

De lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen begrijpbaar uitgelegd in een  flyer.

Lokaal Mondiaal Beleid

​De wereld rondom ons evolueert. De opsplitsing tussen Noord en Zuid lijkt minder relevant. Mondiale opportuniteiten en uitdagingen stoppen niet aan de landsgrenzen, maar iedereen, waar ook ter wereld, krijgt er mee te maken. Denk maar aan migratie, sociale media of de klimaatopwarming. Moet ons gemeentelijk Noord-Zuidbeleid dan niet mee evolueren, zeker in het licht van het nieuwe globale kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Uit deze denkoefening ontsprong het ‘lokaal mondiaal beleid’. In deze VVSG-publicatie komt u te weten wat dit ‘lokaal mondiaal beleid’ precies inhoudt, en reiken we u voorbeelden aan van hoe een gemeente hier mee om kan gaan.

Download de publicatie Van Noord-Zuid naar mondiaal.

Download the publication From North-South to Global.

Glokaal

​In mei 2016 stond de VVSG-Lokaal, het maandblad van de lokale besturen, in het teken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit speciale nummer werd gewijd aan de lokale vertaling van deze globale agenda, met onder meer voorbeelden uit de praktijk, een interview met de Minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en een beeldverslag.

Download Glokaal

Download Glocal

Telecharger Glocal

Descargar Glocal

Je kan deze Glokaal downloaden in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.