Satellietbeelden als indicator voor landbouwschade in Tongeren

​De stad Tongeren heeft aan applicatie ontwikkeld om de landbouwschade in kaart te brengen en de schadedossiers sneller en efficiënter af te handelen. De applicatie maakt hiervoor onder andere gebruik van beelden van de satelliet Sentinel. Door recente satellietbeelden te vergelijken met die van vorige jaren, kan de schadecommissie de getroffen percelen sneller in kaart brengen. Via een ingebouwde GPS weten de experten welke route ze het best nemen voor hun plaatsbezoeken aan de percelen. Bij controle ter plaatse kunnen de onderzoekers hun vaststelling meteen registreren via een tablet. Alle info over het perceel wordt ingevuld. Daarna volgt een geautomaiseerde berekening van de oppervlakte, de teelten en de raming van de geleden schade, voor elk perceel afzonderlijk en in totaal. De applicatie is een grote hulp voor de gemeentelijke schadecommissie en heeft zijn nut bewezen de voorbije weken aangezien veel landbouwgewassen schade ondervonden van de aanhoudende droogte tijdens de zomermaanden.

Alle info en nodige onderdelen (plugins, het coderingsscript…) en het stappenplan om deze applicatie te maken zijn open source. Vicky Verscheijden, de GIS-deskundige van de stad Tongeren maakte deze voor iedereen beschikbaar op GitHub.