Remotesensing

Remote sensing is een techniek om gegevens te verzamelen door waarneming van op een afstand. Zo worden satelliet- en andere sensorbeelden gebruikt in onderzoeksprojecten voor verschillende sectoren.  Remotesensing kan, bijvoorbeeld, worden gebruik om de landbouwgewassen in kaart te
brengen en te onderzoeken hoe de gewassen en de natuur weerbaarder kunnen worden gemaakt tegen klimaatverandering.

De Sentinel-satellieten van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus leveren heel wat bruikbare globale data.

VITO,  de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek maakte het gratis online platform Terrascope dat satellietgegevens centraliseert en visualiseert. Je kan hier als gemeente ook heel wat bruikbare informatie terugvinden over jouw grondgebied. Er zijn ook een aantal datasets waar je zelf mee aan de slag kan.

De stad Tongeren bouwde een applicatie met de satellietbeelden om het werk van de schadecommissie efficiƫnter te laten verlopen bij het in kaart brengen van landbouwschade door droogte.