klimaattafels.jpg
Provider image

Plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

NIEUWE DEADLINE: 6 november 12 uur 's middags

Concrete acties met voorbeeldfunctie

Dat lokale besturen prima geplaatst zijn om klimaatactie te ondernemen, is duidelijk. 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten al tot lokale klimaatactie. Ook tal van burgers en stakeholders zijn actief aan de slag in hun gemeente om de klimaatverandering tegen te gaan of om een antwoord te vinden op de gewijzigde klimaatomstandigheden. Dit is ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers niet ontgaan. Hij lanceert vandaag een projectoproep waarmee hij steden en gemeenten financieel wil ondersteunen wanneer ze samen met andere gemeenten, burgers, bedrijven, scholen… concrete zaken voor het klimaat wensen te realiseren. Dat moet leiden tot resultaten. De projecten moeten ook andere gemeenten volop inspireren. In totaal gaat het om 880.000 euro voor de gemeenten, in een formule van co-financiering. De VVSG is zeer tevreden met deze extra kansen voor het klimaat en zorgt voor de uitvoering en begeleiding bij de projectoproep.

Iedereen doet mee

Samenwerking en participatie zijn erg belangrijk. Gemeenten gaan best het gesprek aan met andere gemeenten, burgers, scholen, bedrijven tijdens lokale klimaattafels. Dat is de ideale basis om lokaal een breed gedragen klimaatbeleid te voeren met doelstellingen en concrete acties. Realistisch en toch ambitieus.  

Heel wat gemeenten hadden in het verleden al zo een forum, ook acties die daaruit nog moeten voortvloeien komen in aanmerking.

Kopieerbaar

Iedere gemeente is anders. Toch is het belangrijk dat de projecten ook andere gemeenten kunnen inspireren en aanspreken. Het mag dus voldoende algemeen zijn, maar voldoende innovatief, zodat andere gemeenten hetzelfde willen gaan doen, aangepast aan hun specifieke context.

Financieel engagement van de gemeente

De minister heeft 880.000 euro veil voor de projecten, in een formule van co-financiering. De gemeenten die indienen en geld vragen, leggen er minstens hetzelfde bedrag naast; een financieel plan toont aan dat dit haalbaar is.

De jury beslist

Geïnteresseerde gemeenten hebben tot 6 november de tijd om een dossier in te dienen. Daarna doet een jury die van alle markten thuis is de beoordeling. De VVSG zit niet in de jury, maar begeleidt gemeente met de opmaak van hun dossier. Uiteindelijk zullen er 8 à 10 projecten (of tot 880.000 euro op is) geselecteerd worden. De geselecteerde projecten worden in december bekendgemaakt.

Raadpleeg de volledige projectoproep 'Lokale klimaatactie' voor verdere informatie.

De blanco pdf-versie van het invulformulier kan je helpen bij de voorbereiding van je dossier.

Opgelet! Uiteindelijk dien je in via een online-formulier 

Vragen of onduidelijkheden?

Contacteer ons op 02 211 55 00 of op elke.detaeye@vvsg.be