Project Cyberveilige Gemeenten.png
Provider image

Met het Project Cyberveilige Gemeenten wil VVSG, in samenwerking met minister Somers, ABB, Audit Vlaanderen en Digitaal Vlaanderen, lokale besturen voorbereiden op de reële dreigingen die cybercrime met zich meebrengt. Hou deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws en nuttige links.

Het Project Cyberveilige Gemeenten wil lokale besturen begeleiden naar een cyberveilige digitale dienstverlening en organisatiestructuur aan de hand van drie verschillende luiken.

Ethisch hacken en professionele ICT-veiligheidsaudits

Ethische hackers van de Howest hogeschool nemen in kader van hun opleiding de lokale IT-systemen en toepassingen onder de loep gedurende 4 dagen en formuleren aanbevelingen om de gevonden werkpunten aan te pakken. Een leerrijke (eerste) werkervaring voor hen en een waardevolle bron van informatie voor lokale besturen! In totaal kregen al 64 van de 75 deelnemende steden en gemeenten ethische hackers over de vloer en in 2021 zullen ook de 11 resterende ethische hacks doorgaan. De resultaten uit de tests worden op dit moment geanalyseerd en gebundeld in een rapport, zodat de lessen uit het traject breed toegankelijk zijn.

Naast het gratis aanbod in samenwerking met Howest kunnen lokale besturen via cofinanciering ook beroep doen op professionele ICT-veiligheidsaudit, gecoördineerd voor Audit Vlaanderen. We bevelen warm aan om in te tekenen op de professionele ICT-veiligheidsaudits via het Raamcontract, maar dit is natuurlijk geen verplichting.

Ontwikkeling van een toolkit cyber security

Er is vandaag de dag al heel wat informatie rond cyberveiligheid -  van leidraden en sjablonen, tot video's en infofiches - die een meerwaarde kunnen betekenen voor lokale besturen. Die informatie zit echter versnipperd bij veel verschillende organisaties en is niet altijd op maat van het lokaal bestuur. VVSG samen met een taskforce en externe experten deze informatie verzamelen, analyseren, aanpassen en samenbrengen in één digitale toolkit. De toolkit zal integraal beschikbaar zijn in januari 2022.

Bewustmaking en traning

VVSG zal in samenwerking met haar partners voor dit project werk maken van enkele boeiende inspiratie- en vormingsessies om besturen te informeren en sensibiliseren rond het thema cyberveiligheid. De aankondiging van deze events zal steeds gebeuren via onze online kanalen.
 

VVSG zal samen met experten beschikbare informatie en sjablonen rond cyberveiligheid verzamelen, analyseren, waar nodig aanpassen en samenbrengen in één digitale toolkit. Voor dit project werd een taskforce van experten uit lokale besturen op poten gezet, die mee instaat voor de concrete uitwerking en vormgeving van de toolkit. Het komende worden de tools stapsgewijs gedeeld, zodat in december 2021 de integrale toolkit online beschikbaar is.

Naast de taskforce werd ook een klankbordgroep opgericht binnen dit project die het breder veld van cyberveiligheid omvat, met vertegenwoordiging uit bedrijven, kennisinstellingen en de Vlaamse Overheid.  Deze groep zal gedurende de projectperiode ongeveer vier keer samenkomen (al dan niet virtueel) en zal haar expertise gebruiken om de toolkit en andere luiken binnen het project scherp te stellen. Daarnaast wordt op reguliere basis teruggekoppeld naar de Werkgroep Informatieveiligheid.
 

Hieronder vind je een overzicht van de tools die de taskforce heeft uitgewerkt in de afgelopen periode. Op regelmatige basis worden nieuwe tools toegevoegd, dus hou deze pagina zeker in de gaten. Heb je ideeën, suggesties of feedback om de opgemaakte sjablonen en handleidingen beter te maken? Laat het ons weten via mail.

In de ontwikkelingsfase van de toolkit bracht de taskforce in kaart welke interessante bronnen reeds voorhanden zijn. Hieronder kan je voor verschillende thema's en onderdelen binnen de toolkit interessant leesvoer raadplegen om de aanpak in je lokaal bestuur scherp te stellen.

Praktijk informatie Gratis ICT-veiligheidstests door ethische hackers: wees er snel bij

Benieuwd hoe cyberveilig je lokaal bestuur is? Tijdens het Traject Ethisch Hacken gaan ethische Howest-hackers gratis op zoek naar mogelijke kwetsbaarheden en verbeterpunten.

# Bestuur, Veiligheid
Lees meer

Benieuwd naar de resultaten uit de eerste editie?

Lees het rapport


 

Praktijk informatie De Cyber Arena, cyberveiligheid voor niet-IT personeel: herbekijk het webinar

KU Leuven expert Vincent Naessens schetst op behapbare wijze welke dreigingen cybercriminaliteit met zich meebrengt en hoe lokale besturen en medewerkers zich hiertegen kunnen beschermen.

# Bestuur
Lees meer
Praktijk informatie Cyberveiligheid, zoveel meer dan IT: bekijk het webinar

Tijdens de VVSG Ronde werden de resultaten uit het Traject Ethisch Hacken met Howest en de ICT-veiligheidsaudits via Audit Vlaanderen toegelicht, met concrete tips en aanbevelingen voor de cyberveiligheid van lokale besturen.

# Bestuur
Lees meer
Praktijk informatie Webinar: We worden gehackt, wat nu?

Tijdens het webinar 'We worden gehackt, wat nu?' geven gemeente Willebroek en gemeente Dilbeek een toelichting bij hun cyberincidenten van vorig jaar en delen ze hun tips en tricks.


Lees meer