adult-apple-device-business-code-340152_1_1.jpeg
Provider image

Minister Somers ondersteunt lokale besturen bij het beschermen en organiseren van digitale processen in samenwerking met verschillende partners.

De digitale transformatie biedt kansen voor lokale besturen, maar het toenemende belang van technologie en digitale info is niet zonder risico's. Cybercriminaliteit is in opmars en de potentiële schade die organisaties en de samenleving hierbij kunnen oplopen is groot. Net daarom gaan lokale besturen actief op zoek naar manieren om digitale processen en systemen te organiseren en beschermen.

Minister Somers wil de lokale besturen hierbij ondersteunen en dat doet hij met het programma cyberveilige gemeenten in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur,  de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Het Facilitair Bedrijf en Audit Vlaanderen. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit twee componenten: de uitwerking van een actieplan onder coördinatie van de VVSG en een cofinancieringsbudget voor informatieveiligheidsaudits. De komende twee jaar zal VVSG onderstaande initiatieven uitwerken.

Ethisch hacken bij lokale besturen

Howest en VVSG slaan de handen in elkaar en bieden steden en gemeenten de kans om in het najaar ethisch hackers in te schakelen in hun lokaal bestuur. Een groepje studenten komt dan langs om de IT-systemen en toepassingen in de gemeente onder de loep te nemen en mogelijke zwaktes bloot te leggen.

Het resultaat is een verslag op maat van de deelnemende lokale besturen met heldere aanbevelingen om de cyberveiligheid te verbeteren. Studenten krijgen zo ook de kans om vanop de eerste rij te leren hoe een lokaal bestuur functioneert en een eerste professionele ervaring op te doen. Dit gratis aanbod is geen vervanging voor een professionele ICT-veiligheidsaudit, maar het kan wel helpen om reeds bepaalde pijnpunten bloot te leggen en aan te pakken vooraleer men instapt in een professionele audit. Een ruimer traject met de professionale ICT veiligheidsaudit via het Raamcontract Audit Vlaanderen bevelen we warm aan, maar dit is geen verplichting.

De ontwikkeling van een digitale toolkit

Er is vandaag de dag al heel wat informatie over cyberveiligheid -  van leidraden en sjablonen tot video's en infofiches - die een meerwaarde kunnen zijn voor lokale besturen. Die informatie zit echter versnipperd bij veel verschillende organisaties en is niet altijd op maat van het lokaal bestuur. VVSG zal samen met experten die informatie verzamelen, analyseren, waar nodig aanpassen en samenbrengen in één digitale toolkit. Voor dit project werd een taskforce van een kleine groep lokale experten op poten gezet.

Voor dit project wordt naast de taskforce ook een klankbordgroep opgericht die het breder veld van cyberveiligheid omvat (bedrijven, softwareleveranciers, kennisinstellingen,...).  Deze groep zal gedurende de projectperiode ongeveer vier keer samenkomen (al dan niet virtueel) en zal haar expertise gebruiken om de toolkit scherp te stellen.

Informeren en inspireren via events

VVSG zal in samenwerking met haar partners voor dit project werk maken van enkele boeiende inspiratie-en vormingsessies om besturen te informeren en sensibiliseren over dit thema. De aankondiging van deze events zal gebeuren via de online VVSG-kanalen.