Untitled design (2)_2.png
Provider image

Met het Project Cyberveilige Gemeenten wil VVSG, in samenwerking met minister Somers, ABB, Audit Vlaanderen en het Facilitair Bedrijf, lokale besturen voorbereiden op de reële dreigingen die cybercrime met zich meebrengt. Hou deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws en nuttige links.

Over het project

Het Project Cyberveilige Gemeenten wil lokale besturen begeleiden naar een cyberveilige digitale dienstverlening en organisatiestructuur aan de hand van drie verschillende luiken.

Ethisch hacken en professionele ICT-veiligheidsaudits

Ondertussen kregen al 62 van de 75 deelnemende steden en gemeenten ethische hackers van de Howest-hogeschool over de vloer. De studenten kregen de kans om in kader van hun opleiding de lokale IT-systemen en toepassingen onder de loep te nemen en aanbevelingen te formuleren. Een leerrijke (eerste) werkervaring voor hen en een waardevolle bron van informatie voor lokale besturen! De resultaten van de ethische hacktests worden op dit moment geanalyseerd om zo te komen tot een leerrijk rapport waar ook andere besturen gebruik van kunnen maken. Dit rapport wordt eind maart maart beschikbaar gesteld aan VVSG-leden.

Naast het gratis aanbod in samenwerking met Howest kunnen lokale besturen via cofinanciering ook beroep doen op professionele ICT-veiligheidsaudit, gecoördineerd voor Audit Vlaanderen. We bevelen warm aan om in te tekenen op de professionele ICT-veiligheidsaudits via het Raamcontract, maar dit is natuurlijk geen verplichting.

Ontwikkeling van een toolkit cyber security

Er is vandaag de dag al heel wat informatie rond cyberveiligheid -  van leidraden en sjablonen, tot video's en infofiches - die een meerwaarde kunnen betekenen voor lokale besturen. Die informatie zit echter versnipperd bij veel verschillende organisaties en is niet altijd op maat van het lokaal bestuur. VVSG samen met een taskforce en externe experten deze informatie verzamelen, analyseren, aanpassen en samenbrengen in één digitale toolkit. De toolkit zal integraal beschikbaar zijn in januari 2022.

Bewustmaking en traning

VVSG zal in samenwerking met haar partners voor dit project werk maken van enkele boeiende inspiratie- en vormingsessies om besturen te informeren en sensibiliseren rond het thema cyberveiligheid. De aankondiging van deze events zal steeds gebeuren via onze online kanalen.
 

Betrokken partijen

VVSG zal samen met experten beschikbare informatie en sjablonen rond cyberveiligheid verzamelen, analyseren, waar nodig aanpassen en samenbrengen in één digitale toolkit. Voor dit project werd een taskforce van experten uit lokale besturen op poten gezet, die mee instaat voor de concrete uitwerking en vormgeving van de toolkit. Het komende worden de tools stapsgewijs gedeeld, zodat in december 2021 de integrale toolkit online beschikbaar is.

Naast de taskforce werd ook een klankbordgroep opgericht binnen dit project die het breder veld van cyberveiligheid omvat, met vertegenwoordiging uit bedrijven, kennisinstellingen en de Vlaamse Overheid.  Deze groep zal gedurende de projectperiode ongeveer vier keer samenkomen (al dan niet virtueel) en zal haar expertise gebruiken om de toolkit en andere luiken binnen het project scherp te stellen.
 

Cyber Security Toolkit

Interessante bronnen en leesvoer

Online infosessies

Praktijk informatie Webinar: We worden gehackt, wat nu?

Tijdens het webinar 'We worden gehackt, wat nu?' geven gemeente Willebroek en gemeente Dilbeek een toelichting bij hun cyberincidenten van vorig jaar en delen ze hun tips en tricks.


Lees meer