Presentaties en verslagen SDG-piloottraject

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in BBC-meerjarenplanning

In maart/april 2019 organiseerde de VVSG  in samenwerking met de provincies vormingen over de integratie "SDG's in de BBC-meerjarenplanning", ge├»llustreerd met concrete praktijkvoorbeelden. 

Via deze weg is het mogelijk om de gebruikte presentatie per sessie raadplegen:

Presentatie Gent: SDG's in BBC-meerjarenplanning

Presentatie Malle: SDG's in BBC-meerjarenplanning

Presentatie Roeselare: SDG's in BBC-meerjarenplanning

Presentatie Hasselt: SDG's in BBC-meerjarenplanning

Presentatie Leuven: SDG's in BBC-meerjarenplanning

Sectorale overleggen

Een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling is enkel mogelijk als iedereen binnen de gemeente mee op de kar springt. Daartoe is het belangrijk dat elke gemeentelijke medewerker de link ziet tussen de SDG's en zijn/haar eigen beleidsdomein. Daarom organiseerde de VVSG voor de 20 pilootgemeenten sectorale overlegmomenten.

Momenteel werden er reeds twee sectorale overlegmomenten georganiseerd. 

  • juni 2018: "SDG's en Vrije Tijd"

 Raadpleeg het verslag van het sectoraal overleg "SDG's en Vrije Tijd" en de bijhorende PowerPoint "SDG's en Vrije Tijd".

  • januari 2019: "SDG's en Sociale Zaken & Publieke Zorg"  

Raadpleeg het verslag van het sectoraal overleg "SDG's en Sociale Zaken & Publieke Zorg" en de bijhorende PowerPoint "SDG's en Sociale Zaken & Publieke Zorg"