Meer en meer gezinnen zoeken kwalitatieve en gezinsvriendelijke horeca op. Stad Gent creëerde daarom na onderzoek en met steun van Horeca Vlaanderen het label gezinsvriendelijke horeca.

Met het label worden alle gezinsvriendelijke horecazaken in de kijker gezet en krijgen gezinnen een betrouwbaar hulpmiddel bij het uitkiezen van een horecazaak waar rekening wordt gehouden met de leeftijd van de gezinsleden en hun specifieke wensen, noden en behoeften. Alle info is te vinden op www.puur.gent/gezinsvriendelijkehoreca.  

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Horecazaken moeten aan een aantal criteria voldoen inzake aangepaste voorzieningen en menu's om het label te behalen. Elke horecazaak moet telkens aan twee (verplichte) criteria voldoen per categorie en aan minstens twee optionele criteria. Wilt u het label behalen? Dan moet u voldoen aan een aantal criteria op het vlak van aangepaste voorzieningen en menu's. Via een online invulformulier duidt de horecaondernemer aan welke gezinsvriendelijke initiatieven  hij of zij neemt. Op basis daarvan wordt berekend of ze in aanmerking komen voor het label. Heel handig en in minder dan een minuut kennen ze het resultaat. Wie niet voldoet, kan nog de nodige aanpassingen doen. Als later blijkt dat de horecazaak toch niet voldoet aan de vooropgestelde criteria na controle of door opmerkingen van bezoekers, dan kan het label steeds worden ingetrokken.

Zaken die beschikken over én een luiertafel én een toegankelijke microgolfoven voor klanten (om kindervoeding te bereiden) worden onderscheiden met een gouden label.

Welke meerwaarde is er voor de horecazaak?

Horecazaken die het label behalen krijgen visibiliteit op de website van PUUR Gent en op sociale media van de stad, vermelding op een online en fysieke kaart, een starterspakket met een infobrochure, kleurplaten, kleurpotloden en speciaal gemaakte placemats met spelletjes aan de ene kant en de kaart met alle zaken op de andere kant.

Subsidie mogelijk?

Sinds 2018 zijn de aankopen van voorzieningen voor gezinsvriendelijke horeca opgenomen in de subsidie 'Verfraaiing handelspanden' van de stad.

De werken die in aanmerking komen voor de subsidie zijn: toegankelijkheid van de zaak voor kinderwagens, aankoop kinderstoelen, aanpassingswerken voor de inrichting van een afgesloten permanente speelhoek, sanitaire aanpassingen op kindermaat (verlaagde lavabo's en kindertoiletten), microgolfoven,…

Meer info

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG)
+32 9 210 10 60
ondernemen@stad.gent