Modeldocumenten en draaiboeken

Verkiezingen 14 oktober 2018

Structurele onbestuurbaarheid

  • Standpunt VVSG over 'Constructieve motie van wantrouwen' (april 2020)
  • Evaluatierapport 24 maart 2015 Agentschap Binnenlands Bestuur over het systeem van 'Structurele onbestuurbaarheid'