De Lobby - voor KNW.png
Provider image

De lobby is de podcast van de VVSG. Hierin vertellen de VVSG-medewerkers hoe ze de belangen van de Vlaamse steden en gemeenten behartigen.

Aflevering 2: Tweede pensioenpijler contractuele medewerkers: OFP Prolocus

Meer en meer gemeenten en steden nemen contractuele medewerkers in dienst in plaats van statutairen, maar na hun loopbaan hebben deze contractuelen minder pensioenrechten. Het door de VVSG in 2010 onderhandelde verzekeringsfonds stopte er na tien jaar mee maar dankzij de VVSG zag het Organisme voor de Financiering van Pensioenen Prolocus op 18 februari 2022 het licht en konden alle lokale besturen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 voor de tweede pensioenpijler van hun contractuele medewerkers toetreden. 

Aflevering 1: Zitdagen belastingen blijven dankzij VVSG in de toekomst bestaan

Tijdens de corona-epidemie kwamen de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën niet langer naar de steden en gemeenten om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingbrief tijdens de zogenaamde zitdagen. Nadien wilde de FOD-financiën die zitdagen afschaffen en alleen nog digitale bijstand geven, maar hiervan zouden veel belastingbetalers de pineut zijn. Veel mensen zijn digitaal niet sterk genoeg of kennen onze taal niet goed. De VVSG drong er bij de minister op aan om deze zitdagen toch plaats te laten vinden. 

Na meer dan twee jaar overleg en aandringen, is de VVSG  er in 2022 in geslaagd om de FOD Financiën te overtuigen om opnieuw lokale zitdagen te houden voor belastingplichtigen die, om welke reden dan ook, hulp of uitleg nodig hebben om hun belastingaangifte in te dienen. 

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigt in deze podcast dat hij er alles zal aan doen om de lokale zitdagen voor belastingplichtigen ook in 2023 opnieuw te laten doorgaan. 

Binnenkort

  • Aflevering 3: Het Lokaal Energie en Klimaat Pact
  • Aflevering 4: Nieuw decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten