De Lobby - voor KNW.png
Provider image

De lobby is de podcast van de VVSG. Hierin vertellen de VVSG-medewerkers hoe ze de belangen van de Vlaamse steden en gemeenten behartigen.

Aflevering 6: Stedenbanden

De VVSG ondersteunt de Vlaamse steden en gemeenten bij de uitwisseling met hun partnergemeenten in het Zuiden, zo helpen de VVSG-stafmedewerkers met het schrijven van de programma's om federale steun te krijgen voor hun projecten zoals geboorteregistratie of het heffen van taksen op de markt in Benin.

Maar de federale overheid wil zich voortaan focussen op de meest kwetsbare landen waardoor de stedenbanden met Zuid-Afrika niet meer op die federale steun kunnen rekenen. Toch wist de VVSG een uitdoofscenario te verkrijgen zodat deze uitwisseling voor meer bestuurskracht meer kansen heeft om in de toekomst te blijven bestaan.

Aan het woord in deze aflevering: Delphine Lerouge - noord-zuidconsulent Stad Roeselare, Boudewijn Vandenbossche - noord-zuidambetnaar Heist-op-den-Berg en Karlien Gorissen - stafmedewerker VVSG

Aflevering 5: Polarisering: op zoek naar verbinding

In de podcast over polarisering vertelt VVSG-stafmedewerker Maarten De Waele hoe de laatste van de tweejaarlijkse bevragingen over polarisering uitwees dat sinds de corona-epidemie drie op de vijf gemeenten het doelwit zijn geworden van haatspraak. Toch blijven ze de verbinding zoeken. Hoe ze dat doen vertelt Karien Lantmeeters stafmedewerker positieve identiteitsontwikkeling en verbondenheid bij verschillende steden en gemeenten binnen politiezone Carma en Abram Herssens, de coördinator diversiteit en preventie van Zele. In hun werk hebben ze veel aan de intervisie en de steun die ze bij de VVSG vinden.  

Aflevering 4: Nieuw decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

In deze aflevering van de Lobby gaat het over het hobbelige parcours dat vooraf ging aan het decreet buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA). Nu hebben de gemeenten nog tijd tot 2026 om alle neuzen van sport-, speel- en cultuurorganisaties op hun grondgebied in dezelfde richting te krijgen zodat ze de ingewikkelde puzzel kunnen leggen en de kinderen na school een fijne tijd kunnen beleven en interessante hobby's kunnen beoefenen.

Aan het woord in deze aflevering: Ann Lobijn (VVSG-diensthoofd Opgroeien en Ontwikkelen), Katrien Schryvers (Vlaams parlementslid en voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst in Zoersel), Sara Schroé (VVSG-stafmedewerker decreet BOA), Rika Verpoorten (VVSG-stafmedewerker regie buitenschoolse opvang), Angelique Van der Straete (VVSG-stafmedewerker financiering kinderopvang) en Sarah Coorevits (regisseur buitenschoolse kinderopvang in Mechelen).

 

Aflevering 3: Het Lokaal Energie en Klimaat Pact

Wat ging er vooraf aan het Lokaal Energie en Klimaat Pact? Hoe gebeurt nu de verdeling van subsidies? En hoe ondersteunt de VVSG gemeenten hierin?

De milieuconvenanten gaven in de jaren negentig een impuls aan het lokale milieubeleid maar ze waren ook zeer betuttelend. Sinds 2022 kunnen lokale besturen een pact met de Vlaamse overheid afsluiten waarin ze naargelang het aantal burgers een subsidie kunnen krijgen maar waarover ze aan de gemeenteraad een verantwoording moeten afleggen.  

In deze aflevering laten we Conny Reyns (duurzaamheidsambtenaar Gemeente Nazareth) en Cedric Depuydt (stafmedewerk duurzaam beleid VVSG) aan het woord.

Aflevering 2: Tweede pensioenpijler contractuele medewerkers: OFP Prolocus

Meer en meer gemeenten en steden nemen contractuele medewerkers in dienst in plaats van statutairen, maar na hun loopbaan hebben deze contractuelen minder pensioenrechten.

Het door de VVSG in 2010 onderhandelde verzekeringsfonds stopte er na tien jaar mee maar dankzij de VVSG zag het Organisme voor de Financiering van Pensioenen Prolocus op 18 februari 2022 het licht en konden alle lokale besturen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 voor de tweede pensioenpijler van hun contractuele medewerkers toetreden.

In deze aflevering geeft Marlies van Bouwel je een blik achter de schermen met Mieke Hullebroeck (Stad Gent), Joris Lermytte (ACV Openbare Diensten) en Jan Leroy (VVSG). 

icture-in-picture" loading="lazy">

Aflevering 1: Zitdagen belastingen blijven dankzij VVSG in de toekomst bestaan

Tijdens de corona-epidemie kwamen de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën niet langer naar de steden en gemeenten om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingbrief tijdens de zogenaamde zitdagen. Nadien wilde de FOD-financiën die zitdagen afschaffen en alleen nog digitale bijstand geven, maar hiervan zouden veel belastingbetalers de pineut zijn. Veel mensen zijn digitaal niet sterk genoeg of kennen onze taal niet goed. De VVSG drong er bij de minister op aan om deze zitdagen toch plaats te laten vinden. 

Na meer dan twee jaar overleg en aandringen, is de VVSG  er in 2022 in geslaagd om de FOD Financiën te overtuigen om opnieuw lokale zitdagen te houden voor belastingplichtigen die, om welke reden dan ook, hulp of uitleg nodig hebben om hun belastingaangifte in te dienen. 

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigt in deze aflevering dat hij er alles zal aan doen om de lokale zitdagen voor belastingplichtigen ook in 2023 opnieuw te laten doorgaan.