Gent_StartToFlik_2_Geknipt_2.jpg
Provider image

Via opleidingen kunnen alle medewerkers van de politiezone beter leren omgaan met de diversiteit binnen het team en onder burgers.

Categorie

 • Personeelsbeleid
 • Antiracisme en -discriminatie

Doelen

 • Versterken van diversiteitscompetenties
 • Werken aan vaardigheden en basishouding rond diversiteit
 • Omgaan met brede diversiteit, dit zowel extern (burgers) als intern (collega's)
 • Inzicht in het ontstaan van migratiestromen, de redenen en effecten van migratie, en superdiversiteit in de stad.

Doelgroep

 • Personeel (operationeel en burger) politiezone

 

Beschrijving

Opleiding maakt een belangrijk deel uit van een diversiteitsbeleid. Politiezone Antwerpen heeft een uitgebreid vormingsaanbod, met eigen vormingen en opleidingen van partners. In deze fiche vind je de details van de vormingen gegeven door Atlas Antwerpen.

Succesfactoren

Team Diversiteit van Atlas Antwerpen aan het woord:

 • We starten met de erkenning van de complexiteit van het werk als politie. Tijdens de opleiding doen de lesgevers met alle oefeningen mee. Er wordt een veilige ruimte gecreëerd om eigen (PZA)meningen/ervaringen een plaats te geven. Uit de evaluaties wordt vaak meegeven dat de houding en aanpak van de lesgevers een belangrijke factor is (niet met de wijsvinger/beschuldigend) . Uitwisseling en het inbrengen van andere inzichten door Atlas (mensen met een migratie-achtergrond).
 • We brengen de migratiegeschiedenis van België in het algemeen met focus op Antwerpen op een interactieve manier. Er wordt een veilige ruimte gecreëerd waar uitwisseling mogelijk is. Het bezoek aan de Red starline (gegidst door Atlas), met het verhaal van landverhuizers, zorgt dat deelnemers inzichten krijgen in dynamieken die eigen zijn aan migreren en niet aan bepaalde etnische doelgroepen. Opzet van de dag met variatie in de gebruikte methodieken zorgt, volgens de deelnemers, voor een betere begrip en inzicht. De hele dag is op maat uitgewerkt.
 • We brengen de migratiegeschiedenis van België in het algemeen met focus op Antwerpen op een interactieve manier. Er wordt een veilige ruimte gecreëerd waar uitwisseling mogelijk is. Het bezoek aan de Red starline (gegidst door Atlas), met het verhaal van landverhuizers, zorgt dat deelnemers inzichten krijgen in dynamieken die eigen zijn aan migreren en niet aan bepaalde etnische doelgroepen. Opzet van de dag met variatie in de gebruikte methodieken zorgt, volgens de deelnemers, voor een betere begrip en inzicht. De hele dag is op maat uitgewerkt.

Uitdagingen

Team Diversiteit van Atlas Antwerpen aan het woord:

 • De, soms aanwezige, weerstand ombuigen tot een positieve dynamiek. Daarnaast moesten we als 'sociale sector' vertrouwen winnen en de kloof dichten.
 • Werken aan weerstand en de aanwezige stereotypering/ vooroordelen rond vluchtelingen/mensen met een migratie-achtergrond maar ook rond de effecten op het individu zoals armoede en uitsluiting.
 • Werken aan weerstand en de aanwezige stereotypering/ vooroordelen rond vluchtelingen/mensen met een migratie-achtergrond maar ook rond de effecten op het individu zoals armoede en uitsluiting.

Partners

 • Atlas, integratie & inburgering Antwerpen ondersteunt de Antwerpse politie met een vormingsaanbod op maat. 

  Politiezone Antwerpen (PZA) is een spilfiguur om van Antwerpen een veilige en leeˆare stad te maken voor al haar inwoners. De superdiverse context van Antwerpen zorgt voor heel wat uitdagingen voor iedereen, zo ook voor de politie. Team diversiteit van Atlas geeft politieambtenaren enerzijds inzichten mee over uitsluitingsmechanismen, polarisatie, superdiversiteit, migratie, etnische profilering … Anderzijds werken ze aan vaardigheden en de e­ffecten van bovengenoemde mechanismen op hun professionele basishouding. Vertrekkend vanuit hun realiteit biedt Atlas kaders aan, geeft het team erkenning voor de beroepspraktijk van de politie, en verbreedt Atlas hun inzichten in de samenleving en haar bewoners.

  Atlas staat door deze samenwerking dicht bij de Antwerpse politie, en is een ambassadeur voor een positief verhaal over politie en diversiteit.

De volgende partners voorzien ook vormingen voor PZA:

Deze praktijk in

Antwerpen

Atlas Antwerpen (team diversiteit) geeft opleidingen op maat aan politiezone Antwerpen. Ze werken hierbij nauw samen met de cel diversiteit van PZA, die instaan voor de organisatie van de vormingen.

 • Opleiding over diversiteit, vooroordelen en discriminatie

Door ervaringsgerichte oefeningen brengt Atlas bepaalde kaders in, waarin de context van politie en de superdiverse stad Antwerpen een plek krijgen. 

 • Opleiding: Migratiestromen toen en nu

In de voormiddag geven we adhv een quiz duiding rond: - het ontstaan van de migratie naar België/ Antwerpen. - oorzaken die zorgen dat mensen vluchten/migreren. - de effecten op de ontvangende samenleving en individu. In de namiddag gaan we naar het Red Starline en vertellen we het verhaal van de landverhuizers. We sluiten de dag af met een reflectie over de 2 dagdelen en hetgeen deelnemers meenemen naar hun werk als politie.

 • Basisopleiding diversiteit voor probatie-stagiairs

Al vanaf de start van hun carrière laten we hen op een positieve manier kennismaken met de PZA-visie op diversiteit. Hierdoor zijn ze beter gewapend in moeilijke situaties.

Contact procesbegeleider diversiteit Atlas

Daarnaast geeft PZA ook andere vormingen (zie het jaarverslag 2018):

 • Gebedshuizendag, met een gegidst bezoek aan verschillende gebedsruimtes in de stad
 • Jongeren, straatcultuur en etnisch profileren
 • Communicatiestrategieën: politioneel en collegiaal
 • Alles wat je wil weten over LGBT
 • Dag van de diversiteit
 • Coppra opleiding
 • Jihadisme
 • Moeilijke vragen over de islam
 • Holocaust, politie en mensenrechten

Mechelen

In het kader van een effectief diversiteitsbeleid ging de stad Mechelen voor de invulling van een diversiteitstraining in zee met Seyda Buurman die een instrument genaamd ‘Brown Eyes Blue Eyes’, ontwikkelde. De naam ‘Brown Eyes Blue Eyes’ verwijst naar een sociaal experiment dat een Amerikaanse lerares in 1968 deed met een klas. ‘Wat gebeurt er als je een klas verdeelt in bruinogige machthebbers en een blauwogige minderheid? In 2018 organiseerde de lokale politie Mechelen-Willebroek een training “Brown Eyes Blue Eyes (BEBE)”. Medewerkers van de stad Mechelen konden hierbij aansluiten.

Als vervolg kwam er een opleidingstraject rond het samenleven in verbinding, om het intern draagvlak voor diversiteit verder te versterken en een inclusieve mindset verder uit te rollen binnen de organisatie. Medewerkers van de stad en lokale politie volgen een training van Kazerne Dossin rond omgaan met de dynamieken van polarisatie. De theorie vertalen medewerkers vervolgens naar de praktijk, naar het eigen handelen, zodat dit onderdeel wordt van hun professionele basishouding. Zo komt de organisatie tot een gemeenschappelijke taal en aanpak om sociale polarisatie te bestrijden. Sinds 2020 rolt Stad Mechelen dit denkkader verder uit binnen de organisatie. Het doel van dit traject is het ‘stille midden’ versterken.

Contact stafmedewerker strategie en ontwikkeling, dienst Diversiteit en Gelijke Kansen

Contact Projectmanager Samenleven AgII

Contact Korpschef

Beleidsdomeinen

 • Personeelsbeleid
 • Veiligheid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.