Ondersteuning gemeentelijk netheidsbeleid

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).  

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan het beleid onder de naam Mooimakers en wil de motor zijn van een maatschappelijke beweging waarvan iedereen deel kan uitmaken. Het voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. 

Vlaanderen Mooi helpt lokale besturen om zwerfvuil aan te pakken, sluikstort uit de wereld te helpen en in het algemeen de openbare netheid van gemeenten te verbeteren. De medewerkers van Vlaanderen Mooi helpen lokale besturen op verschillende manier, maar hieronder alvast een greep uit hun aanbod. Voor een volledig overzicht kunt u terecht op de deze webpagina.

Project- en financiële ondersteuning

Vlaanderen Mooi voorziet in opruim- en communicatiemateriaal voor gemeenten die een opruimactie organiseren, en kunnen ook rekenen op financiële ondersteuning. Op regelmatige tijdstippen lanceert men ook projectoproepen om bepaalde maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstort te onderzoeken. Deze onderzoeksprojecten leveren heel wat informatie op die ook voor andere gemeenten nuttig kan zijn. Er is ook financiële ondersteuning voor eigen projectideeën. Gemeenten in een coachingtraject kunnen op individuele begeleiding rekenen van één van de medewerkers van Vlaanderen Mooi bij het uitwerken of verbeteren van hun netheidsbeleid. Meer informatie via deze webpagina.

Netheidsbarometer

De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om het zwerfvuil in jouw gemeente in kaart te brengen. Ben je nog niet aan de slag met de netheidsbarometer, dan volg je eerst een opleiding en word je account aangemaakt. De vormingen vinden eenmaal per jaar plaats (in december of januari). Je kan je aanmelden via info@mooimakers.be. De aanvrager van dit account wordt aangesteld als verantwoordelijke voor zijn/haar gemeente en wordt verwacht de meetbladen op te maken en te controleren. Nadien kan deze persoon bijkomende accounts aanmaken voor de personen die de metingen uitvoeren. Graag slechts één account per gemeente aan te vragen. Voor gemeenten en steden die in een individueel coachingtraject zitten, wordt deze netheidsbarometer uitgevoerd door een extern bureau. Klik hier voor meer informatie.

Praktijkhandboek

Het handboek is een praktisch naslagwerk met heel wat informatie over een integraal beleid rond zwerfvuil en sluikstorten. Een theoretische benadering wordt afgewisseld met inspirerende praktijkvoorbeelden. Download hier het praktijkhandboek.

Beleidsondersteuning

De medewerkers van Vlaanderen Mooi beantwoorden je vragen, voeren onderzoek, zetten acties op en stimuleren de samenwerking en uitwisseling van best practices tussen steden en gemeenten. Maak hier kennis met het team.