De maatschappelijke opgave

Lokale besturen krijgen steeds meer te maken met vereenzaming bij hun inwoners. Ten gevolge van vergrijzing nemen de zorgnoden van de inwoners toe. Of er ontstaan spanningen en conflicten in buurten en wijken ten gevolge van (super)diversiteit, aanhoudende armoede en ongelijkheid. Daarnaast zijn er nieuwe fenomenen zoals stress, burn-out, depressies,...

Maar buurten en wijken houden ook kansen en mogelijkheden in. De buurtbewoners hebben talenten en capaciteiten. Er zijn vaak vrijwilligers. Handelaars. Of verenigingen en allerhande organisaties die er actief zijn.

Het lokaal bestuur kan deze kansen en mogelijkheden benutten om de maatschappelijke opgaven in de gemeente of stad samen met haar partners en inwoners aan te pakken. Onder andere door inclusieve en zorgzame buurten te ontwikkelen en te versterken

ACTUEEL