Mol_Inburgeringsceremonie_1.jpg
Provider image

Niet alle mogelijke acties van een onthaalbeleid laten zich samenvatten in één praktijkfiche. Hier vind je nog voorbeelden van hoe gemeenten hun regierol inzake integratiebeleid opnemen.

Categorie

Onthaalbeleid

Doelen

 • Nieuwkomers een warm welkom geven
 • Nieuwkomers toeleiden naar de diensten en organisaties die ze nodig hebben
 • Profielen en noden van de nieuwe inwoners in kaart brengen
 • Het gemeentelijk aanbod toegankelijk maken

Doelgroepen

Nieuwe inwoners

Beschrijving

Als nieuwkomers zich voor het eerst aanmelden bij de gemeente, is het belangrijk dat ze correct worden doorverwezen naar interne en externe partners: de agentschappen voor integratie en inburgering, de VDAB, het CAW, de Sociale Huisvestingsmaatschappij, Kind & Gezin, scholen, ziekenfondsen en de wijkagent.

Maak afspraken met het Agentschap voor Integratie en Inburgering omtrent screening voor Nederlandse taallessen, uitnodigingen voor een inburgeringsceremonie of om de onthaalbrochure van de gemeente door te nemen tijdens de lessen maatschappelijke oriëntatie.

Deze praktijk in

Aalst

 • Aalst heeft een onthaalbeleid, in samenwerking met verschillende partners, met een focus op de opvang en het onthaal van vluchtelingen.
 • Contact: integratiedienst@aalst.be 

 

Aalter

 • Aalter werkt aan een onthaalbeleid en verstevigt de samenwerking tussen het Agentschap Integratie en Inburgering, de sociale dienst van het OCMW en de dienst Eerste Lijn.
 • Contact: eerste.lijn@aalter.be 

Leuven

 • Stad Leuven richt haar onthaalbeleid op anderstalige nieuwkomers, met een focus op recente vluchtelingen. Dit is een groep met een grote kwetsbaarheid in verschillende levensdomeinen, die voorheen vaak terechtkwam in versnipperde trajecten, met weinig doorstroom naar het reguliere aanbod. Het zet in op versterking en activering van de doelgroep, op maat, en integreert de trajecten van verschillende partners tot één geheel. De stad coördineert en monitort, organiseert het eerste onthaal in functie van welkom, wegwijs en wonen. Daarnaast organiseert de stad samen met de partners een activerings-, welzijns- en risicotraject. Het centraliseert bovendien een aantal acties in het open onthaalhuis de Nomade (zie praktijk 'onthaalhuis de Nomade'). 
 • Contact: diversiteit@leuven.be

Meise

 • Meise heeft een onthaalbeleid, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering en vzw De Rand.
 • Contact: bevolking@meise.be

Ternat

 • Het lokaal bestuur werkt aan een warm onthaal van nieuwe inwoners, met projecten rond participatie aan het leer- en vrijetijdsaanbod en het gemeentelijk beleid.
 • Contact: welzijn@ternat.be

 

Beleidsdomeinen

 • Participatie
 • Sociaal beleid
 • Tewerkstelling
 • Taal
 • Veiligheid
 • Vrije Tijd
 • Welzijn

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.