Welke zaken neem ik allemaal op in de omgevingsanalyse? Hoe ziet de omgevingsanalyse er best uit? Hoe pak ik zo'n omgevingsanalyse aan? Dat zijn allemaal zaken die een bestuur helemaal zelf kan bepalen. De enige verplichting is dat de omgevingsanalyse een onderdeel moet zijn van de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025. De VVSG wil besturen helpen met de omgevingsanalyse a.h.v. verschillende invalshoeken: we bekijken de omgevingsanalyse sectoraal, door een smart cities-bril en vanuit de invalshoek van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen stelde de VVSG een overzicht op met de verschillende bouwstenen en nuttige elementen voor de omgevingsanalyse.

Sectorale aandachtspunten

Elke sector kent zijn eigen evoluties en in elke sector spelen er specifieke omgevingsfactoren. De specifieke aandachtspunten vind je hieronder opgelijst per sector en verwijzingen naar veel meer data die online beschikbaar is.

Naast een externe omgevingsanalyse kan een bestuur ook een interne omgevingsanalyse doen. De VVSG ontwikkelde hiervoor een pak ondersteunend materiaal.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) als kapstok

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable devolopment goals of SDG's genaamd) van de Verenigde Naties vormen een universele internationale agenda tot 2030 die in de schoot van de VN werden afgesproken. Met de SDG's als kapstok voor de opmaak van de omgevingsanalyse is het eenvoudig de brug te maken naar een beleidsplanning vanuit de invalshoek van de SDG's. 

Smart cities

Er bestaan veel definities rond smart cities. Een mogelijke definitie van een smart city is die van een plaats waar ICT gecombineerd wordt met infrastructuur, architectuur, dagelijkse voorwerpen en zelfs ons lichaam om sociale, economische en ecologische problemen aan te pakken. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden werkte een vragenlijst uit die je kunt gebruiken bij de opmaak van uw omgevingsanalyse.

Uiteraard kun je in de omgevingsanalyse verwijzingen opnemen naar relevante big data (die het bestuur eventueel zelf verzamelt). Mogelijke voorbeelden daarbij zijn: data op basis van intelligente camera's, shoppersstromen die in kaart worden gebracht, registratiesystemen die verkeersstromen in kaart brengen, sensoren voor het aanpakken van zwerfvuil enzovoort.