De Vlaamse regering besliste op 18 maart om voor één maand tussen te komen in de kosten van de water-, gas- en elektriciteitsfactuur van alle Vlamingen die technisch werkloos worden door de COVID-19-maatregelen. De coronacrisis maakt dat veel winkels en bedrijven sluiten, waardoor heel wat werknemers in de technische werkloosheid terechtkomen. Huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden door de maatregelen tegen het coronavirus komen in aanmerking.
De tussenkomst zal automatisch gebeuren op rekening van de werknemer. De factuur van de klant moet dus wel betaald worden aan de leverancier. 

Wanneer de tussenkomst zal betaald worden is afhankelijk van de informatiestroom van de mensen in tijdelijke werkloosheid vanuit de Federale overheid. Men verwacht deze data tegen eind april ten laatste te ontvangen. De Vlaamse administratie heeft ook 14 dagen nodig om tot uitbetaling over te gaan. 

Lees meer over tijdelijke werkloosheid op de website van de RVA

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

Het coronavirus heeft ook impact op de dientverlening van Fluvius. De maatregelen gelden voor alle disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte. Lees hier de impact op de dienstverlening vanaf 8 april. 

 

De Vlaamse regering besliste op 18 maart dat er geen afsluitingen van water mogen plaatsvinden zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn.

De telecom-sector toonde zich op vraag van Testaankoop solidair met de burgers tijdens deze crisis. Er is bijvoorbeeld een gratis aanbod voor bellen naar vaste lijnen, een uitbreiding van de databundel en extra aanbod televisie. Alle details per operator vind je terug op deze webpagina van Test-Aankoop. 

Afstandsonderwijs zonder internet is ondenkbaar maar helaas heeft niet elke leerling thuis toegang tot het web, daarom stellen verschillende operatoren hun netwerk open. Je leest hier meer over op onze coronapagina over onderwijs.

 

 

Wie een budgetmeter aardgas of elektriciteit heeft, moet zijn energie vooraf aankopen in een oplaadpunt, vaak in een voorziening van een lokaal bestuur. Daar zijn er door de coronacrisis een aantal dicht gegaan, denk maar aan de lokale dienstencentra en woonzorgcentra. Mensen kunnen hun kaart wel altijd opladen bij een oplaadpunt van het OCMW/ de sociale dienst van het OCMW, deze oplaadpunten blijven dus gegarandeerd. Mocht dit oplaadpunt niet toegankelijk zijn, kunnen de sociale diensten ook zelf opladingen voorzien. Best neemt men vooraf even contact om de openingsuren te kennen of wanneer mensen problemen hebben om op de sociale dienst te geraken.

Op deze webpagina van Fluvius vind je een overzicht van de oplaadpunten.

In normale omstandigheden zijn er 383 oplaadpunten bij de lokale besturen, nu zijn dat er iets minder, een twintigtal. Oplaadpunten in sporthallen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en bibliotheken moeten verplicht gesloten blijven. Gezien het aantal oplaadpunten in die voorzieningen relatief beperkt is ten opzichte van het totaal aantal oplaadpunten, is de impact hiervan beperkt. Ook alle oplaadpunten van Fluvius (30 klantenkantoren) blijven bereikbaar 7op7 en 24op24. Klanten met een digitale budgetmeter ervaren normaliter geen problemen met de oplading, gezien ze van thuis de betaling kunnen uitvoeren en zich niet moeten verplaatsen. Bij vragen kan men via de klassieke kanalen contact opnemen met Fluvius.

Indien een lokaal bestuur een oplaadpunt wenst te verplaatsen (vb. omdat er geen oplaadpunt in de nabije omgeving is, cfr straal van 5 km) dan kan dit gebeuren. Dit duurt in normale omstandigheden maximaal 2 werkdagen. Hiervoor is er een medewerking van de IT diensten van de betrokken lokale besturen noodzakelijk. Dit voorstel dient evenwel als eerder uitzonderlijk te worden beschouwd, zeker in deze corona-tijden.