Nondiscriminatieclausule.jpg
Provider image

De koopkracht van lokale overheden is bijzonder groot. Door het opnemen van een non-discriminatieclausule kan een stad of gemeente een hefboom zijn voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Categorie

  • Antidiscriminatie en -racisme

Doelen

Tonen dat de lokale overheid geen discriminatie duldt. Omdat de koopkracht van een overheid groot is, kan deze hefboom gelijke kansen op de arbeidsmarkt stimuleren. Sociale doelstellingen zijn een onderdeel van een echt duurzaam aankoopbeleid, naast ecologische en economische overwegingen.

Doelgroep

Bedrijven die voor de stad werken.

Uitdagingen

  • Een grote uitdaging is het creëren van voldoende draagvlak bij alle medewerkers van de stad. Gelijke kansen stimuleren is een transversaal project, waar diverse diensten bij betrokken moeten worden.
  • Een tweede uitdaging is om de eigen doelstellingen te realiseren en tegelijk de procedure voor bedrijven niet onnodig zwaar te maken. Ook kleinere bedrijven moeten immers kunnen blijven deelnemen aan overheidsopdrachten.

Deze praktijk in

Gent

De clausule wordt opgenomen in het bestek van elke overheidsopdracht. Door de offerte te ondertekenen engageert de inschrijver zich om deze bijzondere voorwaarde omtrent discriminatie en gelijke kansen te respecteren. Als Stad Gent toch een inbreuk op de wetgeving vaststelt, kan ze dit melden aan Unia of de Directie Toezicht op de Sociale Wetten. Voor grote overheidsopdrachten staat er een extra voorwaarde in het bestek; het bedrijf moet een zelfevaluatie doen over haar non-discriminatieverplichtingen. Als er na evaluatie tekortkomingen zouden zijn, dan spreekt stad Gent een actieplan af met het bedrijf, zodat dit in eerste instantie een positief project blijft. Op deze manier monitort de stad het bedrijf en neemt de stad het bedrijf in eerste instantie mee in een positief traject. Pas in tweede instantie kan er sprake zijn van sanctionering. Hiervoor geldt een proefperiode van twee jaar (juni 2017-juni 2019) met als streefdoel om in 10 overheidsopdrachten de uitgebreide clausule toe te passen en deze te evalueren.

Initiatiefnemer: juridische dienst, de dienst welzijn en gelijke kansen, werk, aankoop en logistiek. Dat vereist, maar creëert ook een groot draagvlak voor gelijke kansen.

Partners: Unia en VVSG

Mechelen

Contact Dienst Diversiteit

 

Beleidsdomeinen

  • Facility Management

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.