Provider image

Een organisator van een door Opgroeien gesubsidieerde opvang van schoolkinderen (o.a. IBO’s, BAOB en lokale diensten voor buitenschoolse opvang), zal, als gevolg van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, na de transitie-periode, de nodige middelen voor de realisatie van het opvangaanbod moeten ontvangen van het lokaal bestuur. Een organisator behoudt gedurende de transitie-periode wel de subsidie waarover hij/zij nu beschikt. Maar het subsidiesysteem wordt vanaf 1 januari 2022 wel vereenvoudigd en aangepast. De Vlaamse Regering keurde op 18 juni 2021 principieel twee besluiten goed die de bestaande subsidie aan organisatoren opvang schoolkinderen aanpassen, namelijk het Overgangsbesluit subsidies voor buitenschoolse opvang en het Wijzigingsbesluit kinderopvang van baby's en peuters en kwaliteitslabel kleuteropvang. Organisatoren buitenschoolse kinderopvang die momenteel gesubsidieerd worden door Opgroeien, ontvangen dus vanaf 1 januari 2022 het kwaliteitslabel kleuteropvang en een transitiesubsidie. Organisatoren kunnen beslissen om de middelen gedurende de transitieperiode te behouden als subsidie aan de organisator. Of zij kunnen (mits er daarover consensus is onder alle gesubsidieerde organisatoren van opvang schoolkinderen) de middelen overdragen naar het lokaal bestuur (vanaf 1 januari 2022).

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.