Provider image

Sorteerstraten geraken meer en meer ingeburgerd bij onder andere hoogbouw. Het zijn dan niet altijd evidente locaties om juist sorteren te bevorderen en te voorkomen dat er gesluikstort wordt. Limburg.net en Ivago geven aan welke maatregelen sturend kunnen werken.

Hoe pak je het aan om verkeerd sorteren en misbruik bij sorteerstraten te voorkomen? Maatregelen rond sociale controle kunnen bevorderend werken. Daarnaast is een goede communicatie ook noodzakelijk. Annemie Peeters van Limburg.net en Alain Neels van Ivago stellen voor hoe hun intercommunale de ondergrondse sorteerstraten omkaderen. 

Presentatie, opnames van de presentatie en verslag van de vragenronde en uitwisseling