Provider image

IVM deed een sorteeranalyse op zijn grofvuil en stuurde op basis hiervan de controle van grofvuil op het recyclagepark bij met positieve resultaten.

IVM voerde zelf een sorteeranalyse uit het grofvuil dat ingezameld werd op hun recyclageparken. Opvallend was onder andere dat vele zakjes gevuld met restafval opdoken in het restafval. Daarop stimuleerde IVM hun parkwachters om betere controle te houden op wat burgers aanleverden bij het grofvuil en hen daarop aan te spreken.

De presentatie, opname van de presentatie en verslag van de vragenronde en uitwisseling