Beersel_FotoKinderen_Geknipt_Toestemming.jpg
Provider image

Vrijetijdsactiviteiten helpen jongeren om een plekje te vinden in de samenleving, vrienden te maken en Nederlands te oefenen. Nieuwkomers zijn niet altijd vertrouwd met het vrijetijdsaanbod. Bij Navigate You(th) leiden ervaringsdeskundige toeleiders en vrijwilligers nieuwkomers toe naar vrije tijd.

Categorie

Inclusieve vrije tijd

Doelen

 • Toeleiden naar een duurzame vrijetijdsactiviteit op maat
 • Socio-culturele integratie via vrijetijdsparticipatie
 • Taalverwerving

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren met taal- en integratienoden. Startleeftijd is 3 jaar, maar ook jongeren tussen 18 en 25 jaar worden ondersteund, omdat zij ook vaak op zoek zijn naar een breder sociaal netwerk.

 

Beschrijving

 • Gemeente Beersel nodigt elke nieuwe inwoner van buitenlandse herkomst uit voor een onthaalgesprek. Tijdens dit algemeen gesprek polst de medewerker steeds naar de interesses van deze persoon en zijn of haar gezin. Als hieruit blijkt dat de kinderen meer willen weten over vrijetijdsbesteding in Beersel, worden ze in contact gebracht met de jongerentoeleider van PIN vzw.
 • De jongerentoeleider voert samen met een vrijwilliger een oriëntatiegesprek met het gezin. Zij lichten de vrijetijdsmogelijkheden toe en begeleiden de jongere en de ouders bij het kiezen van een activiteit op maat. PIN vzw gebruikt hiervoor een handige toolbox met methodieken en posters.
 • De jongerentoeleider plant enkele acties om een geschikte activiteit te vinden: informeren, inschrijfprocedures uitzoeken, het kind voorbereiden, de ontvangende organisatie ondersteunen, …
 • De eerste twee weken wordt er intensief opgevolgd. Na twee maanden evalueert de toeleider de acties. Indien nodig wordt er ook nadien verder opgevolgd.
 • Beersel ondersteunt de lokale vrijetijdsaanbieders via advies en vorming. Dankzij de monitoring van elke toeleiding verzamelt de gemeente heel wat mogelijke drempels en succesfactoren, die voortdurend met de betrokken partijen gedeeld worden.

Succesfactoren

 • De gemeente Beersel nodigt alle nieuwe inwoners proactief uit voor een onthaalgesprek, op basis van hun gegevens uit het rijksregister, en deelt hun contactgegevens met PIN vzw indien zij dit wensen. Je kan ook samenwerken met (OKAN)-scholen of sociale diensten. Hou wel steeds rekening met GDPR-wetgeving en sluit bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst af hiervoor.
 • Het gebruik van de thuistaal of een andere contacttaal in de onthaalgesprekken (uitzonderingsmaatregel in het kader van integratie)
 • De toeleiders hebben zelf ervaring met vluchten of migragie, waardoor zij gemakkelijk een vertrouwensband opbouwen met nieuwkomers.
 • De toeleiders bouwen een vertrouwensband op met de ouders of voogd. Dit is cruciaal voor het slagen van de toeleiding.
 • Samenwerking met lokale vrijwilligers die het lokale vrijetijdsaanbod goed kennen.
 • Opvolging achteraf in een nieuw gesprek na zes maanden
 • De signalen en drempels die uit de toeleidingen naar boven komen worden regelmatig besproken in de gemeentediensten, en vormen zo een basis voor een inclusief beleid.
 • De ondersteuning voor lokale verenigingen, die vaak met vragen zitten over het verwelkomen van nieuwkomers.

Uitdagingen

 • Vrije tijd is vaak een nieuw begrip voor nieuwkomers
 • De taalkloof overbruggen tijdens de vrijetijdsactiviteiten is een uitdaging

Partners

 • PIN vzw
 • Tumult vzw
 • Financiële steun voor de ontwikkeling van het project door Jint vzw
 • Diensten integratie, vrije tijd, sociale dienst
 • Lokale vrijetijdsaanbieders

Deze praktijk in

Beersel

Contact integratieambtenaar

Contact jeugddienst

Website Navigate You(th) Beersel

Dilbeek

Contact beleidsmedewerker integratie

Halle

Contact integratiedienst

Roosdaal

Contact jeugddienst

Extra info

Website Facebookpagina Navigate Youth

In deze publicatie van het Agentschap Integratie en Inburgering en Bataljong vind je heel wat inspiratie en advies over vrije tijd voor jonge nieuwkomers.

Beleidsdomeinen

 • Taal
 • Vrije tijd (jeugd)

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.