Beleidsinformatie, Praktijk informatie Vlaamse Veerkracht: relanceprojecten voor lokale besturen

# Bestuur, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd, Europa & internationaal, Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & duurzaamheid
Lees meer

De geleidelijke terugkeer naar het normale leven zal voor een groot stuk lokaal moeten gebeuren. De VVSG vraagt de centrale overheden om actief betrokken te worden bij die exitstrategie. Maar ondertussen blijven de lokale besturen niet bij de pakken zitten. Hier bundelen we alle actuele informatie en delen we adviezen, expertise en praktijken in verband met #exitstrategie en #heropstart.

Daarnaast behouden we ook het actuele overzicht van richtlijnen en maatregelen ter indijking van het coronavirus.