Alle info over dragen en maken van mondmaskers en gebruik mondmaskerfilters

Op de website van de federale overheid staat alle informatie over het correct dragen en maken van mondmaskers en mondmaskerfilters samen. We lichten er enkele aandachtspunten uit:

 • Filmpjes verduidelijken het correct dragen.
 • Voor mensen met nood aan visuele communicatie is er een venstermaskerpatroon beschikbaar.
 • De info over het correct gebruiken van de mondmaskerfilters, aangekocht door de federale overheid, vind je hier. Er wordt ook getoond hoe je van de mondmaskerfilter een mondmasker kan maken. Let wel: de filter mag niet gestreken worden, of hij nu wel of niet in het mondmasker zit. Door de hitte smelt hij immers.
 • Info in gebarentaal

Info in andere talen

Gemeenten gaan mondmaskers en mondmaskerfilters verdelen: bekijk onze nota

Nadat de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020 te kennen gaf dat comfortmondmaskers een belangrijke rol zouden gaan spelen in de exitstrategie en er onduidelijkheid was over het ter beschikking stellen ervan door de federale overheid, zijn tal van gemeenten overgegaan tot de aankoop van mondmaskers of het aanzetten van vrijwilligers om er zelf te stikken. Ondertussen is ook duidelijk dat het dragen van een mondmasker vanaf 4 mei verplicht wordt op het openbaar vervoer, en dit voor iedereen vanaf 12 jaar. Op andere plaatsen waar de social distancing niet kan worden gerespecteerd, beveelt de Nationale Veiligheidsraad sterk aan ze te dragen. Wie geen mondmasker heeft, mag ook een sjaal of bandana gebruiken.
Heel wat lokale besturen verdelen straks mondmaskers onder hun bevolking. Voor een goed begrip: in deze nota hebben we het enkel over de materialen die geschikt zijn voor de ‘gewone’ burgers, dus niet voor zorgverleners. Het kan dan gaan om:

 • Mondmaskers (eventueel) aangekocht door de gemeente zelf
 • Twee filters per inwoner aangekocht door de federale overheid
 • Nog onder voorbehoud: een mondmasker per inwoner aangekocht door de federale overheid

In deze nota zetten we een aantal zaken op een rijtje die kunnen ondersteunen bij de verdeling van het materiaal onder de bevolking. (UPDATE 4 mei 2020)

Mondmaskers: aankoop en verdeling

Het Agentschap Binnenlands Bestuur verspreidt nuttige informatie voor lokale besturen met betrekking tot de aankoop en verdeling van mond- of comfortmaskers, die een belangrijke rol zullen spelen bij de geleidelijke afbouw van lockdown-maatregelen:

 • zelf een overheidsopdracht opstarten voor de aankoop van mondmaskers
 • aansluiten bij een aankoopcentrale, of een aankoopcentrale opstarten
 • veilige manieren om mondmaskers te verdelen onder de inwoners.

Bekijk de info op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/aankoop-mondmaskers-voor-lokale-besturen. De pagina bevat ook een lijst van leveranciers en een referentiedocument met de kwaliteitsvereisten voor mondmaskers.

Praktijken: productie en verdeling

Lokale besturen hebben reeds ervaring met het verdelen van mondmaskers en mondmaskerfilters, met het ondersteunen van vrijwilligers om stoffen mondmaskers te maken,…. We delen enkele praktijken als inspiratie. Heb je nog een andere aanpak die inspirerend kan werken? Laat het ons weten: veerle.cortebeeck@vvsg.be

Antwerpen werkt voor de verdeling van mondmaskers samen met de Antwerpse apotheken

Genk verdeelt mondmaskers via afhaalpunten in de wijken

Halle mobiliseert inwoners/verenigingen voor de productie van mondmaskers

Leuven verdeelt mondmaskers via aantallen per adres

Oostende voorziet mondmaskers met transparant venster

Puurs richt een atelier in en stelt er stof, garen en linnen ter beschikking. Op die manier kunnen vrijwilligers stoffen mondmaskers maken.

Comfortmaskers: technische aanbevelingen voor het grote publiek

De FOD Beleid en Ondersteuning geeft volgende nuttige informatie, die lokale besturen ook kunnen verspreiden aan burgers en bedrijven.

Maskers voor het grote publiek, gewoonlijk "comfortmaskers" genoemd, zijn een recent fenomeen. De vraag naar dit soort producten is momenteel sterk. Ze zijn bestemd voor het grote publiek en zijn dus geen medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoewel er geen specifieke reglementering of normen zijn waarin de veiligheidseisen zijn vastgelegd waaraan die maskers moeten voldoen, moeten ze zo worden geproduceerd dat ze voldoen aan de algemene veiligheidseisen zoals gedefinieerd in boek IX van het Wetboek van economisch recht.

Om de fabrikanten, invoerders en verdelers te helpen om aan die verplichting te voldoen, heeft het Bureau voor Normalisatie een Belgisch technisch referentiedocument opgesteld: NBN/DTD S 65-001:2020 "Community” maskers en artisanale maskers - Gids voor minimumvereisten, vervaardiging, onderhoud en gebruik".

Dit document omvat :

 • technische minimumeisen voor mondmaskers bestemd voor het grote publiek,
 • voorschriften voor de markering, de gebruiksaanwijzing en de verpakking, en
 • de testen voor "communitymaskers" (maskers die in massa worden geproduceerd uit wetenschappelijk geteste materialen) om hun effectiviteit aan te tonen.

Hoewel die technische aanbevelingen niet verplicht zijn, zijn ze een nuttige maatstaf voor elk bedrijf dat comfortmaskers voor het grote publiek wil (laten) produceren of op de markt wil brengen.

Meer informatie: