Mobipunten

Mobipunten, combipunten, slimme schakels…. What’s in a name? Feit is dat deze punten de ambassadeurs worden van combimobiliteit in elke stad en gemeente. Het zijn herkenbare punten met een divers palet aan vervoersmogelijkheden. Het doel is om combimobiliteit en synchromodaliteit te faciliteren waarbij de overstap naar verschillende vervoersmodi zo laagdrempelig mogelijk is. Dit vereist een verregaande integratie van de verkeers- en vervoersnetwerken. Een mobipunt is tevens een huis met vele kamers. Zo kunnen er deelauto’s, laadpunten, fietstrommels en fietsenstallingen aanwezig zijn. De vervoerknooppunten moeten onder meer veilig bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers met extra aandacht voor de toegankelijkheid van personen met een beperking. Eventueel kunnen mobipunten aangevuld worden met extra diensten zoals een pakjesmuur. De (inter)regionale mobipunten worden geregisseerd door de vervoerregioraad. De lokale en buurtmobipunten zijn voor de regie van de lokale overheid.

Een mobipunt moet een kwaliteitslabel zijn. De vervoersknooppunten kunnen uitgerust zijn met voldoende en veilige fietsenstallingen, P+R’s en laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Daarom schakelden VVSG en fietsberaad Vectris in om twee potentiele mobipunten verkeerstechnisch uit te werken. Dit ontwerpend onderzoek is toepasbaar in een rurale en urbane context. 

De resultaten van het ontwerpend onderzoek kan u raadplegen op https://www.vvsg.be/. Dit onderzoek biedt elke mobiliteitsambtenaar en – schepen een concreet zicht op de verkeerstechnische en planologische mogelijkheden van een toekomstig mobipunt.

Overzicht kosten mobipunten

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over de vervoerregiowerking? Neem contact op met Guido Vaganée of Michiel Apers