Mobibaden

De Mobibaden van de VSV zijn jaarlijks dé plaats waar lokale mandatarissen zich kunnen informeren, inspireren en netwerken. De Mobibaden 2020 stonden volledig in het teken van de vervoerregio’s waarbij VSV en de VVSG de handen in elkaar sloegen. Ze liepen tussen 5 februari en 3 maart 2020. 

Samenwerking met de noorderburen

De voorbije maanden hebben we al met verschillende collega’s over de landsgrenzen heen meerdere ‘benen-op-tafel-overleggen’ gehad. Zo staan wij in nauw contact met de VNG, de zusterafdeling van de VVSG en het GNMI, het equivalent van ons ondersteuningsplatform. Alex Minck, voormalig wethouder van Arnhem, kwam ons de blijde boodschap brengen over de succesvolle vervoerregiowerking in Nederland. Ook bij het OV-bureau Groningen - Drenthe kregen we een goednieuwsshow. Sinds 2006 ligt het principe van basisbereikbaarheid daar op de tafel en sinds 2014 is het ook effectief in de markt gezet. En mét succes. Ja, de Nederlanders kunnen het goed verkopen. Ja, basisbereikbaarheid: het kan! Het ondersteuningsplatform sprak met Erwin Stoker en Frans Hamstra van het OV bureau Groningen -Drenthe en bracht de geijkte recepten mee naar de mobibaden.

Presentaties Mobibaden

Q & A Mobibaden

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over de vervoerregiowerking? Neem contact op met Guido Vaganée of Michiel Apers