Menukaart acties per SDG

In 2015 ondertekenden alles 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs). De bedoeling is om tegen 2030 wereldwijd een duurzame ontwikkeling te realiseren, waarbinnen op een evenwaardige manier aandacht is voor mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondersteunt lokale besturen om deze internationale agenda te integreren in het gemeentelijk beleid. We bieden hiertoe handvaten op vlak van onder meer sensibilisering en beleidsplanning. We ontwikkelden daarom een menukaart waarin je per SDG verschillende acties kan vinden