Door de COVID-19 uitbraak nam de overheid heel ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ingrijpend dat we momenteel massaal overschakelen naar digitale oplossingen om de wereld verder te laten draaien. Denk aan overheden en bedrijven die uitgebreider gaan telewerken, de zorgsector die via online gesprekken de groeiende eenzaamheid wil aanpakken, of een platform dat hotels de mogelijkheid biedt om vrije bedden uit te lenen aan ziekenhuizen die er nood aan hebben. In alle sectoren zijn de uitdagingen vandaag groot en biedt digitaal heel wat opportuniteiten. Daarom richt de Vlaamse overheid met ondersteuning van imec en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-Beleid de taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal op.

Deze taskforce zal alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter kunnen doen werken in kaart brengen, onderling afstemmen en promoten.

Aan overheden wordt gevraagd om acute problemen en uitdagingen in de samenleving zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat bedrijven kunnen kijken of ze hun aanbod daarop kunnen afstemmen.

Hebt u als lokaal bestuur een vraag, nood of probleem waarvoor een digitale toepassing mogelijks een oplossing of hulpmiddel kan zijn? Contacteer dan helemaaldigitaal@vlaanderen.be

Elk probleem of uitdaging wordt achter de schermen gelinkt aan het aanbod uit de bedrijfswereld. De taskforce publiceert alle uitdagingen en vragen op het platform, op voorwaarde dat deze door een organisatie (geen particulieren) worden ingediend, ze zo accuraat mogelijk beschreven zijn en de urgentie of duurtijd duidelijk vermeld wordt.