Lokale voedselstrategie

Een voedselstrategie is een proces waarbij burgers, beleidsmakers, boeren en andere lokale actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig zijn om die verandering te realiseren. Het zet ‘voedselproductie en –consumptie’ op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen. Het stelt klimaatdoelen, sociale en economische doelen voorop. Een voedselstrategie is een gezamenlijk gedragen visie waarbij alle doelgroepen en thema’s in een voedselbeleid worden gegoten.  

We leggen een aantal voedselstrategieën onder de loep. Stedelijk, platteland, bottom-up, top-down, participatief, … 

VVSG evenementen

01 okt '21