Corona-maatregelen opvang baby en peuter (gezinsopvang en groepsopvang) en schoolgaande kinderen, oktober 2021

Op de webpagina van Opgroeien vind je alle actuele richtlijnen voor kinderopvang:

-    Baby’s en peuters
-    Schoolgaande kinderen

 • Het draaiboek en de overzichtstabel  met de belangrijkste maatregelen. 
  Wanneer het aantal besmettingen in een bepaalde gemeente of regio terug toeneemt, kunnen de maatregelen terug verstrengd worden in samenspraak met het lokaal bestuur of de lokale crisiscel.
   
 • De brochure en de modelbrieven voor ouders ondersteunt je bij de aanpak van besmettingen en hoogrisico contacten.
  Je doorloopt volgende stappen:
 1. ​​​​​​​Melden: Als een kind of kinderbegeleider (of gezinslid van onthaalouder) positief test, vul je meldfiche in. Alle info vind je in de brochure.
  De  meldfiche wordt diezelfde dag door het permanentieteam van Opgroeien behandeld. Het permanentieteam bekijkt de fiche en belt de verantwoordelijke op om de nodige adviezen door te geven.
 2. Ouders verwittigen: Als de ouders verwittigd moeten worden dat hun kind een laag- of hoog-risicocontact had, geeft de verantwoordelijke de modelbrieven mee aan de ouders. 
 3. Testen: In tegenstelling tot CLB’s kan Opgroeien geen testcodes bezorgen. Verantwoordelijken worden in contact gebracht met de lokale field agent (LFA) van Zorg en Gezondheid. Die LFA geeft de gegevens van de te testen kinderen/kinderbegeleiders in in een systeem, waardoor de ouders/kinderbegeleiders een testcode krijgen op hun telefoon. Met die testcode kunnen ze een test boeken. 
 4. Quarantaineattesten: Opgroeien bezorgt geen quarantaineattesten. Hiervoor moeten ouders terecht bij hun huisarts of eventueel de arbeidsgeneesheer.
   
 • Tot eind december 2021 loopt de selectieve compensatie. 
  Meer info en de documenten voor een aanvraag vind je hier voor 
                       - de sector Baby’s en peuters
                       - de sector buitenschoolse opvang 
   
 • De Vlaamse regering voorziet een coronasubsidie VIPA.
  Deze subsidie ontvang je automatisch voor de plaatsen waarvoor je een op 16 juli 2021 een vergunning had. 
  Meer info vind je bij: Coronasubsidie VIPA
  Let op: in de mededeling staat: "de subsidie is fiscaal belastbaar". Dit is enkel voor zelfstandigen zo, voor een lokaal bestuur is hier geen nadeel aan verbonden. 
 • Tijdens de corona-epidemie blijf je extra alert om de verspreiding van infecties in de kinderopvang te vermijden.
  Wanneer is een kind te ziek voor de opvang? Met hoeveel koorts kan een kind naar de opvang? Hoe zorg je voor een goede hygiëne? Alle info vind je bij het item zieke kinderen.
   
 • Andere interessante info zoals de corona-nieuwsbrieven, contactgegevens lokale meldpunten en loketten, affiches, interessante websites en veelgestelde vragen.