De private voorzieningen en gemeenschapsinstellingen van Jeugdhulp (Agentschap Opgroeien) hebben specifieke richtlijnen uitgewerkt voor bezoekers, dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken.

  • Bezoek is een basisrecht van alle jongeren en dat blijft toegelaten. Uiteraard gelden de nodige preventiemaatregelen. Personen die tot een risicogroep behoren, mogen voorlopig niet op bezoek komen.
  • Alle niet-noodzakelijke activiteiten worden uitgesteld.
  • Het is belangrijk dat de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank en intersectorale toegangspoorten gegarandeerd blijft en dat alle kinderen, jongeren en gezinnen kunnen rekenen op de nodige ondersteuning. Huisbezoeken kunnen dus blijven plaatsvinden.

Meer informatie vindt u hier. (UPDATE 15 maart 2020)

Opgroeien bezorgde volgende richtlijnen aan de organisatoren jeugdhulp: brief opgroeien (12 maart 2020)