Jeugdbeleid in tijden van corona

Het coronavirus laat ook het jeugdbeleid niet onberoerd. Hier bundelen we alle relevante info voor het jeugdaanbod en -werk en de verschillende maatregelen en bepalingen die van tel zijn voor lokale medewerkers. Breng regelmatig een bezoek aan deze pagina voor de laatste updates!

Nieuwe afspraken rond georganiseerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Met dank aan aan onze partner Bataljong!

UPDATE 10 sept 2021

Regels rond vrijetijdsaanbod

hou de pagina van Bataljong in het oog voor updates.

Meer info ook op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

Update 26 mei: Speeltuinen mogen heropenen onder voorwaarden vanaf 27 mei

Het ministerieel besluit van 25 mei stelt dat de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen beslissen om buurtspeeltuinen in de openlucht en grote speeltuinen in parken opnieuw toegankelijk te maken. Bezoeken aan deze speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen t.e.m. 12 jaar, met een maximum van 20 kinderen.

Ook de speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater staat in voor het toezicht en het voorkomen van een volkstoeloop. Binnenspeeltuinen mogen nog niet opengaan. Voor meer informatie kan je de FAQ raadplegen.

Maatregelen vanuit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

Update 22 juni: subsidies voor cultuur, sport en jeugd vanuit Vlaams noodfonds (nieuwsflits Vlaams crisiscentrum)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald.

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur ontvangen, schrijven die subsidie in op de algemene rekening 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid). De tabel met de ramingen die lokale besturen kunnen inschrijven vind je hier.

Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht de hulplijn een toename van conflicten en geweld in gezinnen en ze staan dan ook klaar om meer oproepen hierrond te beantwoorden. De telefoon en chat zullen bemand blijven tijdens de coronacrisis.

Daarnaast ontwikkelde 1712 de poster ‘Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis: 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers. Op de website van 1712 vindt u meer info over dit initiatief en de hulplijn.

Psychosociale Eerste Hulp

Voor psychosociale hulp verwijzen we door naar de website geestelijkgezondvlaanderen.be. Daar vind je alle info over zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten, telefonische- en online hulpverlening. De zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten bieden in sommige gevallen een alternatieve manier van communiceren aan.

Inzet van psychologen tijdens corona: zorgcontinuïteit

In de eerste plaats is het belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten die zorg nodig hebben. Psychologen kijken dus best hoe ze hun huidige praktijk draaiende kunnen houden. Interessante tips en richtlijnen voor psychologen zijn te vinden op de site van de Psychologencommissie of de pagina van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Inzet van psychologen tijdens corona: eerstelijnspsychologen

Zelfstandige (hoofd- of bijberoep) klinisch psychologen of orthopedagogen die in deze ongeziene situatie hun expertise ter beschikking willen stellen binnen een veilig kader, kunnen zich kenbaar maken bij hun GGZ-netwerk. Via een versnelde procedure kunnen zij tijdelijk aansluiten bij het terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorgen. Meer info hierover in deze nota.

Mensen met psychische problemen kunnen ook terecht bij hun huisarts of de arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst. Via deze arts kan rechtstreeks doorverwezen worden naar een eerstelijnspsycholoog.

Psychologische hulp vanop afstand:

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen, denk maar aan plotste angst- of paniekklachten. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, neemt minister De Block het initiatief om videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te laten betalen. Lees het persbericht voor meer info.

Voor psychosociale steun of een luisterend oor kan men in eerste instantie terecht bij:

  • Tele-Onthaal: 106 - Acute nood aan opvanggesprek, chat mogelijk via website.
  • Awel: 102 -  Voor kinderen en jongeren met nood aan een gesprek (16-22u). Mail, chat en forum zijn ook mogelijk.
  • Zelfmoordlijn: 1813 - Suïcidepreventie. 24/7 beschikbaar, met chatmogelijkheid tussen 18u30 en 22u. Mails worden binnen de 5 dagen beantwoord en er is ook een zelfhulp-optie.
  • Hulplijn geweld: 1712 - Voor relationele spanningen en geweld, ongeacht de leeftijd. Chat is mogelijk.
  • JAC (CAW): 0800 13 500 - Voor jongeren met nood aan een gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsvragen. Naast bellen en mailen is er ook chatten op afspraak.
  • WatWat: Geen telefoonnummer. Wel online dienstverlening voor kinderen en jongeren, met informatie op maat van leeftijd. 
  • Hier een overzicht van de andere hulplijnen.

Best practices: Veerkacht

  • IedereenOK.be: Het zijn rare tijden. En die doen wat met een mens. Daarom is het belangrijker dan ooit om aan je mentale weerbaarheid (en die van je gezin of dierbaren) te werken. Deze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer 45 minuten. Je kan het alleen doorlopen of samen met je huisgenoten. 
  • Dezorgsamen.be: Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht.

Best practices: Waardig afscheid nemen: (ook te vinden op De Weg Wijzer)

Best practices: Kinderen