Ondersteuningskanaal jeugdbeleid

Voor onze leden ontwikkelden we een ondersteuningspagina met informatie in het kader van de gefaseerde exit uit de lockdownsituatie.

ga naar het ondersteuningskanaal jeugdbeleid

Formaat en ikorganiseer.be publiceren een draaiboek om jonge organisatoren de handvaten te bieden voor de organisatie van een coronaproof evenement. Dat draaiboek kwam er in samenwerking met zeven structurele partners (Bataljong, De Ambrassade, KLJ, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Chiro, KSA en VI.BE). Het draaiboek is hier te vinden.

Update 8 juni:

Alle vormen van kampen zijn toegestaan vanaf 1 juli 2020 (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op ons ondersteuningskanaal via de knop hierboven.

Bekijk het ministerieel besluit en de FAQ

Bekijk de protocollen en nuttige informatie bij onze partner Bataljong.

Lokale jeugdverenigingen kun je ook de weg wijzen naar de pagina's van de Ambrassade

Verder is er een one-pager ontwikkeld voor gezinnen/jongeren, en die is ook vertaald. Je vindt die hier (nederlands) en hier (vertalingen).

Wat met jeugdaanbod in juni?

Er werd ondertussen ook een juni-plan gedeeld voor jeugdwerk in de periode tussen 8 en 30 juni, aangezien dit opnieuw toegelaten is sinds de laatste Nationale Veiligheidsraad.

Update 26 mei: Speeltuinen mogen heropenen onder voorwaarden vanaf 27 mei

Het ministerieel besluit van 25 mei stelt dat de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen beslissen om

  • Buurtspeeltuinen in openlucht
  • Grote speeltuinen in parken

opnieuw toegankelijk te maken. Bezoeken aan deze speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar, met een maximum van 20.

Ook de speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater is verantwoordelijk voor het toezicht en moet elke volkstoeloop voorkomen.

Binnenspeltuinen mogen niet terug opengaan.

Link naar FAQ

Maatregelen vanuit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

update 22 juni: subsidies voor cultuur, sport en jeugd vanuit Vlaams noodfonds, uit de nieuwsflits van het Vlaams crisiscentrum

COVID-19: Lokale besturen krijgen ruim 87 miljoen euro voor het lokale verenigingsleven

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald.

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur ontvangen, schrijven die subsidie in op de algemene rekening 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid).

Bekijk de tabel met de ramingen die de lokale besturen kunnen inschrijven (pdf).

Een handreiking op vlaanderenhelpt wordt nog verder aangevuld met goede praktijken.
Voorstel van decreet (bekrachtigd en afgekondigd)

Op ons ondersteuningskanaal ( gebruik de knop hierboven) geven we enkele praktijkvoorbeelden aangereikt op ons forum of door partners.

Ondersteunende economische maatregelen naar kwetsbare groepen en mensen in het gesubsidieerde cultuur-, jeugd- en mediaveld

De Vlaamse regering zal niet in staat zijn om alle economische schade te kunnen compenseren die onze maatschappij kent in deze uitzonderlijke tijden. Er worden echter zware inspanningen geleverd om zo omvattend mogelijk alle economisch actoren (private en gesubsidieerde) te ondersteunen. Lees meer over de ondersteunende maatregelen op deze pagina.

Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Daarnaast ontwikkelde 1712 de poster ‘Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis. 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers. Op de website 1712.be en via deze link vindt u meer informatie over dit initiatief en over hulplijn 1712.

Psychosociale Eerste Hulp

Voor psychologische hulp verwijzen we door naar de website www.geestelijkgezondvlaanderen.be. Daar is informatie te vinden over zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten, telefonische hulpverlening en online hulpverlening. De zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten bieden in sommige gevallen een alternatieve manier van communiceren aan.

Inzet van psychologen tijdens corona: zorgcontinuïteit

In de eerste plaats is het belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten die zorg nodig hebben. Psychologen kunnen dus best bekijken hoe ze hun bestaande praktijk kunnen laten doordraaien.

Interessante tips en richtlijnen voor psychologen zijn te vinden op de webpagina van de Psychologencommissie of op de pagina van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Inzet van psychologen tijdens corona: eerstelijnspsychologen

Zelfstandige (hoofd- of bijberoep) klinisch psychologen of orthopedagogen die in deze tijden van crisis hun expertise binnen een veilig en officieel kader ter beschikking willen stellen, kunnen zich kenbaar maken bij hun GGZ-netwerk. Zij kunnen via een versnelde procedure (tijdelijk) aansluiten bij het terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorgen. Meer info hierover lees je in deze nota.

Mensen met psychische klachten kunnen ook terecht bij hun huisarts of bij de arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst. Via deze arts kan rechtstreeks doorverwezen worden naar een eerstelijnspsycholoog.

Psychologische hulp vanop afstand om mensen met paniek- en angstklachten zo goed mogelijk op te vangen:

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, neemt minister De Block het initiatief om videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te laten betalen. Bekijk hier het persbericht van de minister.

Voor psychosociale steun of een luisterend oor kunnen mensen in eerste instantie terecht bij:

  • Tele-Onthaal: 106 / Acute nood aan opvanggesprek / chat mogelijk via website
  • Awel: 102 / Kinderen, jongeren nood aan gesprek (16-22u)/ mail, chat, forum ook mogelijk
  • Zelfmoordlijn: 1813 / Suïcidepreventie / 24/7 , chat (18u30-22u), mail (binnen 5 werkdagen antwoord), zelfhulp-optie
  • Hulplijn geweld: 1712 / Relationele spanningen, geweld (alle leeftijden + chat via website)
  • JAC (CAW): 0800 13 500/ jongeren met nood aan gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsvragen/ chat, mail ook mogelijk en momenteel ook chat op afspraak
  • WatWat: geen telefoonnummer, wel online /Kinderen en jongeren: informatie op maat van leeftijd 

Vind hier een overzicht van andere hulplijnen.

Best practices: Veerkacht

  • https://www.iedereenok.be/ Het zijn rare tijden. En die doen wat met een mens. Daarom is het belangrijker dan ooit om aan je mentale weerbaarheid (en die van je gezin of dierbaren) te werken. Deze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer vijfenveertig minuten. Je kan het alleen doorlopen of met je huisgenoten. Omdat we willen dat iedereen zich OK voelt.
  • https://www.dezorgsamen.be/ Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht.

Best practices: Waardig afscheid nemen: (ook te vinden op de website De Weg Wijzer )

Best practices: Kinderen

Lees meer info over (geestelijke) gezondheidszorg

VVSG houdt een apart overzicht bij over de evoluties in het gezondheidsbeleid. Klik hieronder om de pagina te lezen.

Bezoek de pagina rond gezondheidsbeleid