Jaarverslag_VVSG_2021_Mockup_4_3.png
Provider image

Benieuwd naar de werking en realisaties van de VVSG in 2021? In het jaarverslag en overzicht van beleidsdossiers lees je hoe we onze kernrollen invullen.

Jaarverslag 2021

In ons digitaal jaarverslag lichten we cijfers en wapenfeiten uit die laten zien hoe de VVSG haar kernrollen van belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer vertaalt naar de praktijk. Je krijgt ook extra duiding bij onze organisatie, werking en leden.

Belangenbehartiging: beleidsdossiers 2022-2023

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.