Hulpnummers familiaal geweld

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis is er een gebrek aan dagelijkse structuur en komen gezinnen in sociaal isolement. Dat kan in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier als lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod. Elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling, kan terecht bij 1712Apothekers zullen gevallen van huiselijk geweld mee detecteren via het codewoord ‘Masker19’. De affiche kan gedownload worden.

In geval van familiaal geweld kan je ook terecht bij:

Meer info staat op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Extra opvangcapaciteit intrafamiliaal geweld

De coronacrisis zorgt voor een voedingsbodem die kan leiden tot een escalatie van intrafamiliaal geweld. Alle experten verwachten een aanzienlijke stijging van het aantal familiale crisissen, terwijl het voor kwetsbare vrouwen en hun kinderen momenteel niet evident is om aan de alarmbel te trekken. Door de strenge maatregelen kunnen ze nu moeilijk terecht bij hun sociaal netwerk, ook wanneer ze hun thuissituatie willen ontvluchten. Toch is de terechte boodschap: “Blijf niet in je kot als je in een onveilige thuissituatie zit”.

Dat legt een bijkomende druk op de reguliere opvangmogelijkheden voor slachtoffers en hun kinderen. Daarom werd tijdelijk een bijkomende opvang voor deze doelgroep gecreëerd via een hotel in Vlaanderen, op een geheime locatie, met de werknaam Veilige Haven. Het is dus geen vervanging van de bestaande opvangmogelijkheden, maar een aanvulling op dat aanbod. Er kan dus aangemeld worden bij Veilige Haven, ook als er nog plaatsen zijn in de reguliere opvang. Het is vooral belangrijk dat cliënten in de voor hen meest geschikte opvanglocatie terechtkomen.

Doelgroep

Vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld, al dan niet met hun inwonende kinderen, en die:

 • Voldoende zelfredzaam zijn
 • Basiskennis Nederlands, Engels of Frans (uitzonderingen mogelijk in overleg) hebben

 

Bij voorkeur gaat het om vrouwen die na de coronacrisis vrij snel kunnen doorstromen naar opvang binnen hun eigen netwerk

Exclusiecriteria zijn:

  • Zware psychiatrische problematiek of middelengebruik
  • Ziekteverschijnselen op het moment van aanmelding - tenzij er geen andere opvangmogelijkheden zijn

Hoe aanmelden?

De reguliere werking en hulpverlening loopt gewoon verder. Contacteer jouw reguliere contactpunt dat 24/7 bereikbaar is (Team Directe Opvang - Crisishulp + 18 CAW). Overleg met hen welk aanbod er nog is en het best past bij de noden van de vrouw en de eventuele kinderen. In dit stroomschema vind je een beschrijving van het proces terug.

Indien opvang in de Veilige Haven zal plaatsvinden:

 • Praktisch:
  • Bij aanmelding wordt besproken hoe het vervoer naar het hotel best kan gebeuren. Het hotel regelt de verplaatsing tussen het dichtstbijzijnde station en het hotel.
  • Er is een voldoende grote kamer met badkamer (niet betalend voor cliënt – gezien het tijdelijke karakter).
  • Alle maaltijden worden voorzien (niet betalend voor cliënt – gezien het tijdelijke karakter).
  • Het hotel voorziet in samenwerking met de gemeente een boodschappendienst (de dienst is niet betalend, maar de boodschappen zijn wel betalend voor de cliënt (er zijn afspraken met OCMW bij beperkte financiële mogelijkheden cliënt)).
  • De eerste week blijven de cliënten op hun kamer. Daarna kan er gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes (ook een tuin), met inachtneming van de nodige maatregelen in het kader van Covid-19.
  • Maximale duur van het verblijf: zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn. Nadien wordt een overgangsperiode voorzien.
 • Veiligheid:
  • Het gaat om een anonieme locatie, die dus geheim moet blijven.
  • De nodige veiligheidsafspraken zijn gemaakt met het hotel en de lokale politie.
  • Ook met de cliënt worden de nodige veiligheidsafspraken gemaakt.
 • Ondersteuning en hulp:
  • Op weekdagen is een CAW-team aanwezig in het opvanghotel, dat een hulpverlenende intake zal doen, aanspreekbaar is voor de cliënten en de nodige hulpverlenende begeleiding en opvolging voorziet, zowel voor vrouw als kinderen (indien nodig in overleg met andere partners).
  • Als er bij de aanmelding al lopende hulpverlening is, wordt verwacht dat de betrokken dienst deze hulpverlening ook verderzet via dagelijkse telefonische contactname gedurende de periode dat de cliënt in het hotel verblijft. Dit wordt met de cliënt en de betrokken hulpverlener besproken. Het CAW-team volgt deze afspraken op.
  • Als er geen of onvoldoende hulpverlening lopende is, doet het CAW-team een motiverend aanbod voor een hulpverleningstraject. Als de cliënt toestemming geeft, vult het CAW-team een verwijzingsformulier in en mailt dat naar een beschikbare hulpverlener uit de regio van de cliënt (van FJC/ketenaanpak of CAW regulier), die contact opneemt met de cliënt en afstemt met het CAW-team.
  • Via het betrokken lokaal bestuur worden vrijwilligers voorzien die de nodige activiteiten organiseren voor de kinderen.

 

Met algemene vragen kan je op weekdagen terecht bij Veilige Haven op tel. 0486 20 22 22.