Toolkit - Procedure Melding.png
Provider image

Wie moet intern op de hoogte zijn van een informatieveiligheids- of cyberincident? Welke externa instanties dienen betrokken te worden? De interne en externe meldingsprocedure brengt deze processen in kaart.

Wanneer je als lokaal bestuur geconfronteerd wordt met een informatieveiligheidsincident, cyberincident of datalek, is het niet altijd duidelijk hoe de informatiedoorstroom intern het best kan verlopen en welke externe instanties op de hoogte gebracht dienen te worden. In de Procedure interne en externe meldingsplicht reiken we handvaten en een flow aan om zowel intern als extern de nodige stappen te zetten voor relevante meldingen.

Heb je feedback bij dit document op basis van gebruikservaringen binnen je lokaal bestuur? Stuur deze input dan zeker door via mail, zodat we de aangehaalde punten kunnen meenemen bij geplande updates.