ninove_Instroommeting_1.jpg
Provider image

Om nieuwe inwoners goed te onthalen, ken je best hun profiel en noden. Daarom is het belangrijk de instroom te monitoren en een omgevingsanalyse te maken.

Categorie

Onthaalbeleid

Doelen

 • Zicht krijgen op wie de nieuwkomers zijn, wat ze nodig heben, hoe ze kunnen aansluiten bij het leven in de gemeente
 • Op basis van die analyse een gericht onthaal- en integratiebeleid voeren en de dienstverlening toegankelijker maken

Doelgroep

Nieuwkomers

 

Beschrijving

Een regelmatige analyse van nieuwe inwoners is de basis van integratie- en diversiteitsbeleid. Verschillende gemeenten brengen de instroom in kaart door maandelijkse lijsten op te maken uit het rijksregister (conform GDPR) met alle nieuwe inwoners. Daarin staan gegevens zoals percentage personen van niet-Belgische herkomst, percentage personen met een niet-Belgische nationaliteit, datum van aankomst in de gemeente, leeftijd, geslacht en contactgegevens. 

Deze cijfers hebben een enorme meerwaarde voor de opmaak van beleid of projecten, en hebben een belangrijke signaalfunctie om noden en hiaten in de dienstverlening aan te kaarten. Ze zijn zeer leerijk voor verschillende diensten in de gemeente, zoals vrije tijd, communicatie of onderwijs.

Deze praktijk in

Dilbeek

 • In Dilbeek houden toeleiders een gesprek met nieuwkomers en registreren ze alle relevante informatie.
 • Contact: evi.wouters@dilbeek.be 
 • Partners: Pin vzw

Leuven

 • Stad Leuven monitort alle cijfers rond nieuwkomers.
 • Contact: diversiteit@leuven.be

Mechelen

 • Mechelen baseert zijn diversiteitsbeleid op een omgevingsanalyse.
 • Contact: diversiteit@mechelen.be

Ninove

 • Ninove analyseert maandelijks de gegevens van nieuwkomers uit het Rijksregister.
 • Contact: integratie@ninove.be

Vilvoorde

 • Toeleiders in diversiteit verzorgen een instroommonitoring en houden onthaalgesprekken met nieuwe inwoners. 
 • Partners: Pin vzw
 • Website 

Wegwijzer: Herentals, Grobbendonk, Olen, Vorselaar, Kasterlee, Lille en Herenthout)

 • Dit intergemeentelijk samenwerkignsverband rond integratie tussen de OCMW's en gemeentebesturen startte met een omgevingsanalyse
 • Contact: charlotte.brosius@isom.be
 • Partners: Agentschap Integratie en Inburgering

 

Beleidsdomeinen

 • Burgerzaken

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.