Op donderdag 7 november 2019 vond de Inspiratiedag lokaal afvalbeleid plaats.

Thema's als ondergrondse inzameling, praktijkvoorbeelden rond het interne afvalbeheer van de gemeente of info over de eerste ervaringen omtrent de nieuwe sorteerboodschap voor pmd ... Dit en veel meer kwam aan bod. Hieronder staan alle presentaties die tijdens die dag aan bod kwamen.

Blok 1

1.1 Ondergrondse inzameling opstarten
Jos Boeckx, IVAREM
Jos Boeckx, IVAREM - Excel
Griet Bossaerts, IOK Afvalbeheer


1.2.Afvalarme evenementen
Lore Claes, OVAM
Erik Kumps, Gemeentebestuur van Hoeilaart


1.3.De inzameling van textiel in de markt zetten
Steven Van Garsse, Universiteit Antwerpen
Johan Bonnier, IMOG

1.4.Afvallogistiek en lokaal mobiliteitsbeleid, groene logistiek
Tom Claeys, IVAGO
Ben Cornelis, E-trucks Europe

Blok 2

2.2.Het recyclagepark als afvalloket
Jeroen Delvaux, EcoWerf

2.3.Handhaving illegale inzameling textielafval
Piet Debaere, OVAM

2.4.Ondergrondse brengpunten voor bepaalde doelgroepen
Kris Vandecasteele,  Stadsbestuur van Nieuwpoort
Wim Beeldens, IBOGEM

 

Blok 3

3.1.Sorteeranalyse restafval
Maarten De Groof, OVAM
Jean-Marie Staelens, IVM

3.2.Mobiele recyclageparken
Tim Lenaerts, IVAREM
Katleen Van Goylen, IGEAN

3.3.De OVAM stelt 'de grote grondvraag' voor
Nathalie Van Trier en Ine Wenmaekers, OVAM

3.4.OPTIMO-project zamelt alles in tijdens één ronde
Kris Somers, Limburg.net

 

Blok 4

4.1.Ophaling van asbestcement aan huis
Jasmine Jacobs, OVAM
Bert De Busser, IOK Afvalbeheer

4.2.Het bedrijfsafval van de gemeente
Stijn Garain, Stadsbestuur van Halle

4.3.Een half jaar een nieuwe blauwe zak
Sara De Coster (MIWA) en Annick Maes (IDM)

4.4.Selectieve inzameling ondergronds
Jan Frederix, stad Antwerpen