Ninove_Infopunt_1.png
Provider image

Bij een infopunt migratie kunnen inwoners terecht met vragen over verblijfs- en vreemdelingenrecht.

Categorie

Onthaalbeleid

Doelen

 • Aanspreekpunt
 • Informatievoorziening
 • Juridische dienstverlening
 • Doorverwijzing en brugfunctie naar andere diensten

Doelgroepen

 • Verzoekers internationale bescherming, erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden of personen in een precaire verblijfssituatie
 • Andere nieuwkomers, zoals kenniswerkers

 

Deze praktijk in

Gent

Bij het Gentse Infopunt Migratie kunnen personen terecht met vragen over verblijfs- en vreemdelingenrecht, en bijhorende procedures en dossiers. Het infopunt verschaft ook juridische dienstverlening aan besturen, voorzieningen en organisaties in Gent. Medewerkers organiseren ook een driemaandelijks overleg met andere diensten.

In het Infopunt is ook een welkomstbrochure voor niet-Belgen te verkrijgen.

Initiatiefnemer: Dienst Burgerzaken

Partners: In-Gent, OCMW, CAW.

Contact: infopuntmigratie@stad.gent 

Leuven

Op de website van het International House Leuven vind je heel wat relevante informatie voor internationale werknemers en werkgevers van internationale kenniswerkers: over taalcursussen in de regio Leuven, huisvesting, sociale zekerheid en gezondheid, financiën, het Belgisch belasting- en verzekeringssysteem, verblijfspapieren en registratie, onderwijs in België en leven in Leuven. Daarnaast organiseert het International House ook info- en ontmoetingsavonden.

Partners: Leuven MindGate

Contact: info@internationalhouseleuven.be

Mechelen

Het Steunpunt Asiel & Migratie vzw is in Mechelen het aanspreekpunt voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen in een precaire verblijfssituatie en andere migranten.

Professionele en vrijwillige medewerkers zorgen voor verschillnde activiteiten:

 • Juridisch advies en administratieve ondersteuning vreemdelingenrecht
 • Integratiegerichte begeleiding
 • Ondersteuning bij vrijwillige terugkeer naar herkomstland
 • Solentra voorziet psychologische individuele hulp voor mensen met een migratieverleden. Solentra is het coördinatiepunt in Mechelen voor aanmeldingen, gepaste doorverwijzing & opvolging aanmeldingen. Bijkomend begeleiden hun medewerkers maandelijkse intervisies voor hulpverleners die met de doelgroep in contact komen.
 • Coördinatie vrijwilligers, onthaal, duo-werking, Nederlands oefenen, basis pc vaardigheden aanleren
 • Wekelijkse voedselbedelingen, noodhulp
 • Cultuur/sport en vrijetijdsparticipatie voor kansarmen

Partners: Stad Mechelen, Fedasil, Solentra, Welzijnszorg, Koning Boudewijnstichting, IOM

 

Beleidsdomeinen

 • Burgerzaken
 • Welzijn
 • Sociaal beleid
 • Werk

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.