Toolkit - Incidentenregister.png
Provider image

Een incidentenregister is een waardevolle tool om het zicht te behouden op de informatie- en cyberveiligheidsincidenten die zich voordoen in je lokaal bestuur en welke opvolging hier concreet aan werd gegeven. Daarnaast kan het ook een belangrijke inspiratiebron voor beleidskeuzes zijn, aangezien het classificeren van incidenten zicht geeft op mogelijke pijnpunten binnen de organisatie of IT-omgeving.

Een incidentenregister kan diverse vormen aannemen, van een Word-document tot een Excelfile of een digitale tool die helpt om de incidenten mooi in kaart te brengen. Belangrijk is dat het incident niet alleen omschreven wordt, maar dat ook de oorzaak, daaropvolgende stappen, impact en andere relevante gegevens mee aan bod komen. Samen met de taskforce cyberveilige gemeenten werd een Excel-sjabloon uitgewerkt, met bijhorende handvatten om incidenten te categoriseren en duiden.

Heb je feedback bij het plan op basis van gebruikservaringen binnen je lokaal bestuur? Stuur deze input dan zeker door via mail, zodat we de aangehaalde punten kunnen meenemen bij geplande updates.