Mol_Inburgeringsceremonie (2)_2_1.jpg
Provider image

Met een inburgeringsceremonie kan je nieuwe inwoners die het inburgeringstraject hebben afgerond in de bloemetjes zetten.

Categorie

Onthaalbeleid

Doelen

 • De inspanningen van inburgeraars erkennen
 • Hen uitnodigen om verder deel te nemen aan het leven in de gemeente
 • Het draagvlak voor diversiteit in de gemeente vergroten
 • Het vertrouwen in de gemeentelijke dienstverlening versterken

Doelgroep

Alle inburgeraars die tijdens een bepaalde periode een inburgeringsattest haalden bij het Agentschap Integratie en Inburgering

 

Beschrijving

Een inburgeringsceremonie is een warm gebeuren. De burgemeester of schepen geeft een speech, de gemeente zorgt vaak voor een aandenken, neemt individuele en groepsfoto's, en organiseert soms een infomarkt. Vaak dragen de (ex-)inburgeraars ook bij aan de organisatie, met muziek, hapjes of kunst. Tijdens de receptie maken bestuurders en medewerkers van de gemeente kennis met de genodigden, en bouwen de nieuwkomers verder hun netwerk uit.

 

Partners

Een inburgeringsceremonie organiseer je samen met de Agentschappen Integratie en Inburgering. Je vindt meer inspiratie in hun 'Draaiboek Inburgeringsceremonie'.

Deze praktijk in

Antwerpen

 • Atlas Antwerpen organiseert jaarlijks een inburgeringsceremonie
 • Contact

Asse

Bilzen

 • Bilzen organiseerde in 2018 de eerste inburgeringsceremonie in Limburg
 • Contact

Brasschaat

 • Samen met het Agentschap voor  Integratie en Inburgering organiseert de gemeente Brasschaat om de twee jaar een inburgeringsceremonie. De eerste vond plaats in 2014. 
 • Contact

Geel 

 • Onthaaldag voor nieuwe inwoners
 • Contact

Herentals

Malle

Mechelen & Sint-Katelijne-Waver

Mol

Schoten: 

 • In het Kasteel van Schoten ontvangt de gemeente alle inwoners die gedurende een welbepaalde periode hun inburgeringsattest behaalden.

Tienen: 

 • Tijdens 'Voel je thuis in Tienen' krijgen inburgeraars allerlei informatie op een infomarkt. Ze vinden er infostanden van diensten met een vrijetijdsaanbod of opleidingen, zoals het CVO, CBE, de VDAB, de Kringwinkel, de jeugddienst, oefenkansen Nederlands, het buddyproject, de bibliotheek en het cultuurcentrum. De trajectbegeleider van het Agentschap Integratie en Inburgering is ook aanwezig.

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.