Tucht en Preventie Website cover.jpg
Provider image

De procedurevoorschriften rond tucht worden maar al te vaak als een belemmering gezien voor het voeren van een personeelsbeleid op maat. Om de stap naar tucht wat makkelijker te kunnen zetten, werden twee handige draaiboeken uitgewerkt.

De procedurevoorschriften rond tucht worden maar al te vaak als een belemmering gezien voor het voeren van een personeelsbeleid op maat. Om de stap naar tucht wat makkelijker te kunnen zetten, werden twee handige draaiboeken uitgewerkt: ‘Tucht in Vlaamse lokale besturen’ en ‘Preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen’.

In deel 1 ’Tucht in lokale Vlaamse besturen’ wordt het lokaal bestuur stap voor stap begeleid bij het opstarten en uitvoeren van een tuchtprocedure tegen een statutair personeelslid. Deel 2 ‘Preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen’ gaat dieper in op de procedure voor preventieve schorsing. In dit hoofdstuk wordt het lokaal bestuur begeleid bij het opstarten en uitvoeren van een procedure waarbij een statutair personeelslid preventief wordt geschorst. In dit naslagwerk is er naast de juridische omschrijving, de vormvereisten en procedurele verplichtingen, aandacht voor bijzondere situaties. Tevens worden er modellen van beslissingen of brieven aangereikt.

De basisbeginselen voor het tuchtrecht voor statutaire personeelsleden binnen de lokale sector zijn vastgesteld in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. De procedurevoorschriften zijn uitgewerkt in het Tuchtprocedurebesluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018. Beide regelgevende teksten vormen de leidraad van deze publicatie.

Meer info en bestellen.