Deze handleiding van het Vlaamse sectorale aanbod inzake de preventie van radicalisering werkt hierop verder en reikt lokale besturen een overzicht aan van de Vlaamse initiatieven die zich binnen de sectoren (onderwijs, jeugd, welzijn, tewerkstelling, integratie & inburgering en binnenlands bestuur) bevoegd met de preventie van radicalisering hebben ontwikkeld.