Grachten van algemeen belang

De gemeente kan grachten van algemeen belang aanduiden. Ze zal hiervan het beheer overnemen, maar niet de eigendom. De gemeente kan een erfdienstbaarheid opleggen binnen een maximaal kader. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan de gemeente zelf beslissen om binnen dit kader lichtere erfdienstbaarheden/kleinere erfdienstbaarheidszones in te stellen. 

De gemeenteraadsbeslissing tot overname van het beheer en de beslissing om erfdienstbaarheden op te leggen wordt vooraf gegaan door een openbaar onderzoek. Tegen deze beslissingen kan administratief beroep ingesteld worden bij de gouverneur.

Juridische basis:

Waterwetboek - titel III beheer van het watersysteem - hoofdstuk 4 grachten - inforum nr 325591

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk IIter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - geco├Ârdineerde tekst - inforum nr 286386

Een integratie van de wetgeving over grachten in de wet op de onbevaarbare waterlopen ligt momenteel voor in het parlement

Voorbeeld van gemeenteraadsbesluit

een overzichtsnota met:

o enkele voorbeelden van overwegingen voor de motiveringsnota bij het gemeenteraadsbesluit 

o enkele voorbeelden van punten die kunnen aangehaald worden in een memorie van toelichting

o een overzicht van de mogelijkheden van de verschillende statuten voor onbevaarbare waterlopen en grachten